Cyfleoedd

Rydym yn helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i gael arian, comisiynau, lleoliadau, hyfforddiant, ymhlith cyfleoedd eraill, sy’n helpu ein haelodau i dyfu a datblygu.

Os hoffech hyrwyddo cyfle, gallwch ymuno â’n rhwydwaith yn rhad ac am ddim a hysbysebu cyfle. Mae angen i ni gymeradwyo pob hysbysiad newydd, felly efallai na chaiff ei gyhoeddi ar unwaith. Os maent ar gael, hysbysebir cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw Caerdydd Creadigol yn gyfrifol am ddewis iaith hysbysebwyr allanol.

 

Swyddog Cyllid a Chymorth - Clwstwr

Dyddiad Cau 26th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Cynorthwy-ydd Cyfathrebiadau Digidol

Dyddiad Cau 27th Awst
Play Wales
Gorff 19

Rheolwr Marchnata Digidol - CBAC

Dyddiad Cau 28th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Darlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

Dyddiad Cau 28th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Cydlynydd Amserlennu - Radio Cymru

Dyddiad Cau 29th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Cynorthwyydd Cynhyrchu - COPA

Dyddiad Cau 30th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Dirprwy Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid

Dyddiad Cau 01st Medi
Wales Millennium Centre
Awst 19

Cynorthwy-ydd Cysylltiadau Cwsmeriaid Dwyieithog

Dyddiad Cau 01st Medi
WalesMillenniumCentre
Awst 19

Swyddog Addysg/Ymgysylltu â Phobl Ifanc- Cynulliad

Dyddiad Cau 02nd Medi
Creative Cardiff
Awst 19

Rheolwr Cyfathrebu (Caerdydd) - RNIB

Dyddiad Cau 08th Medi
Creative Cardiff
Awst 19

Cyfarwyddwr Artistig

Dyddiad Cau 08th Medi
National Theatre Wales
Gorff 19

Cynorthwy-ydd Cyfathrebiadau Digidol

Dyddiad Cau 12th Medi
Play Wales
Awst 19

Is-brif Chwaraewr Clarinét - WNO

Dyddiad Cau 13th Medi
Creative Cardiff
Awst 19

Swyddi gwag ar Fwrdd Ffotogallery

Dyddiad Cau 13th Medi
Ffotogallery
Awst 19

Rheolwr y Swyddfa Docynnau a Data (39 Awr/Wythnos)

Dyddiad Cau 13th Medi
Shermantheatre
Gorff 19

Box Office & Data Manager (39 Hours/Week)

Dyddiad Cau 13th Medi
Shermantheatre
Gorff 19

Pennaeth Adran Ail Feiolin - WNO

Dyddiad Cau 20th Medi
Creative Cardiff
Awst 19

Goruchwylwyr Swyddfa Docynnau x2 (31 Awr/Wythnos)

Dyddiad Cau 24th Medi
Shermantheatre
Gorff 19

Welsh Short Film Scheme Open For Applications

Dyddiad Cau 30th Medi
Ffilm Cymru Wales
Awst 19

Share