£17,238 pro rata

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am unigolion dynamig sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i lenwi dwy swydd barhaol newydd yn nhîm y Swyddfa Docynnau. Bydd y ddau Oruchwyliwr Swyddfa Docynnau yn cefnogi Rheolwr y Swyddfa Docynnau a Data drwy ddirprwyo yn eu habsenoldeb a chyflawni dyletswyddau craidd y Swyddfa Docynnau, gan gynnwys darparu’r safonau gwasanaeth cwsmeriaid uchaf, gwneud y gorau o gyfleoedd gwerthu, cynorthwyo gyda gweithgarwch marchnata, a sicrhau bod Derbynfa Theatr y Sherman yn gweithio ar ei gorau. Er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn parhau i gynnig gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog yn Gymraeg, byddwn yn penodi siaradwr Cymraeg rhugl i un o’r ddwy swydd, o leiaf.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd, dydd Mawrth 24 Medi 2019

Cyfweliadau: dydd Mercher 2 Hydref 2019

I wybod mwy am y cyfle cyffrous yma ac i ymgeisio. 

Share