Rydym yn chwilio am Reolwr/Wraig Gŵyl i ymuno a ni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru i weithio ar Ŵyl y Llais.Wedi ei chreu gan Ganolfan Mileniwm Cymru, mae Gŵyl y Llais yn ŵyl gelfyddydol ryngwladol yng Nghaerdydd sy’n dathlu'r llais yn ei holl ffurfiau. Dechreuodd yr Ŵyl yn 2016 gyda dros 100 o berfformiadau ar draws y ddinas, yn llenwi Caerdydd gyda thalentau anhygoel cantorion a pherfformwyr o bedwar ban y byd.Bu artistiaid fel John Cale, Van Morrison, Patti Smith, Bryn Terfyl a Laura Mvula yn helpu i sicrhau bod Gŵyl y Llais yn llwyddiant ysgubol a thrwy hynny yn cyflwyno'r Ganolfan i gynulleidfaoedd newydd. Uchelgais y Ganolfan yw bod yr Ŵyl yn ddathliad blynyddol o 2020 ymlaen.Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â Gŵyl y Llais ar gyfnod cyffrous yn ei ddatblygiad. Byddwch yn gweithio'n agos gyda Chynhyrchydd Creadigol Gweithredol yr Ŵyl a'r Rheolwr Cyffredinol: Celfyddydau a Chreadigol, i ddatblygu strategaeth hirdymor sy'n cwrdd â’r gofynion ariannol ac artistig, ac yn rhan annatod o lunio dyfodol yr Ŵyl. Bydd Rheolwr/wraig yr Ŵyl yn gyfrifol am oruchwylio swyddogaeth weithredol yr Ŵyl ac yn cydweithio â phob adran o fewn y Ganolfan er mwyn cyflwyno Gŵyl lwyddiannus ac integredig, sicrhau cyfathrebu mewnol cryf a chydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau'r Ganolfan. Bydd y rôl hon yn rheoli staff a gwirfoddolwyr yr Ŵyl.Am fwy o fanylion, plîs ewch i ein wefan: https://www.wmc.org.uk/cy/troedyn/gyrfaoedd/ “Rydyn ni’n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi’n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi’i gyflwyno yn Saesneg”

Share