Ymunwch â Thȋm Celfyddydau Cenedlaethol Ieunctid Cymru 

Fel rhan o’n datblygiad parhaus, rydym yn awr yn chwilio am Swyddog Gweithredol Marchnata Llawrydd i weithio gyda ni ar sail cyfnod penodol i wella ein dull marchnata, gyda ffocws penodol ar ein perfformiadau cyhoeddus yn ystod Gorffennaf ac Awst, ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebiadau’n gysylltiedig â’r cylch nesaf o glyweliadau ar gyfer 2020.  Trwy weithio gyda ni, byddwch yn ein helpu i newid y dirwedd ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru, yn enwedig i’r rheini sy’n ymuno â’n hensembles cenedlaethol, yn ogystal â’n helpu i ddatgloi cyfleoedd i eraill brofi’r hyn sydd gan GCIC i’w gynnig.  Mae can GCIC Strategaeth Cyfathrebiadau, sydd ar gael ar gais, ac un elfen o’ch rôl fydd helpu i drosglwyddo ymateb gweithredol i’r strategaeth hon.

Mae tîm CCIC yn un bychan, hyblyg fydd yn cynyddu ar adegau allweddol i gynnwys staff llawrydd fydd yn darparu cefnogaeth ychwanegol ym meysydd trosglwyddo artistig, lles a thechnegol.  Bydd y Swyddog Gweithredol Marchnata Llawrydd yn berson sy’n gweithio’n dda fel rhan o dîm staff bychan ond effeithiol tra hefyd yn gallu gweithio ar ei liwt ei hun, gan ragweld heriau a chynnig datrysiadau effeithlon.    

Mae hwn yn benodiad cyfnod penodol am gyfnod o 5 mis (rhagwelir mai’r cyfnod fydd Mehefin - Hydref 2019) a thelir £200 y diwrnod, dau ddiwrnod yr wythnos.  Mae hyn gyfwerth ag 16 awr yr wythnos ac rydym yn fodlon bod yn hyblyg ynghylch y dyddiau a weithir, yn ddibynnol ar flaenoriaethau CCIC.  Cewch eich lleoli yn swyddfeydd CCIC yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.  Bydd eich gwaith yn cefnogi tîm CCIC a chewch eich goruchwylio gan y Prif Swyddog Gweithredol.   Dylai eich cais gynnwys C.V. a llythyr eglurhaol yn amlinellu eich profiad ar gyfer y rôl yma a dylid eu hanfon at: nyaw@nyaw.org.uk.  

Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb ymgeisio, gysylltu â’r Prif Swyddog Gweithredol am sgwrs gyfrinachol, anffurfiol ynghylch y rôl trwy e-bostio gillianmitchell@nyaw.org.uk yn y lle cyntaf.  

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Hanner Dydd ar Ddydd Mercher 29 Mai 2019.  Gellir gwahodd ymgeiswyr i fynychu cyfweliad anffurfiol gyda’r Prif Swyddog Gweithredol a’r Uwch-Gynhyrchydd

 

 

NYAW Freelance Marketing Executive (pdf).pdf

Share