Cyfnodau Preswyl yn y Tŷ Dawns ar gyfer artistiaid dawns Cymreig a'r rhaihynny sydd wedi eu lleoli yng Nghymru

3-7 Mehefin

Bydd y Cwmni yn cynnig dau gyfnod preswyl ar gyfer artistiaid dawns Cymreig a'r rhai hynny sydd wedi eu lleoli yng Nghymru ym mis Mehefin.  Mae'r cyfnod preswyl yn cynnig gofod a hyfforddiant proffesiynol am ddim gyda Chyfarwyddwr Artistig CDCCymru a'r hyfforddwr achrededig, Fearghus Ó Conchúir, yn ogystal â'r cyfle i ddangos gwaith sy'n mynd rhagddo ar ddiwedd y broses.  Y nod yw cefnogi artistiaid dawns proffesiynol i ymchwilio i syniadau coreograffig newydd, datblygu cyweithiau newydd, cwblhau gwaith sydd ganddynt ar y gweill neu os oes gennych syniad a all elwa o'r amser, y gofod a'r cymorth hwn, e-bostiwch  info@ndcwales.co.uk gyda'ch CV, crynodeb A4 o'r syniad a dolen i fideo a fyddai'n ein helpu i ddeall y cynnig yn well.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Ebrill 2019 12 hanner dydd 

Share