National Theatre Wales, mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru a gyda chymorth gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, British Council Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri, yn cyflwyno

EGIN
1-13 Gorffennaf 2019
Parc Cenedlaethol Eryri

Cyfnod preswyl am bythefnos mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd.

Newid yn yr hinsawdd yw’r mater mwyaf brys i ni heddiw a bydd yn effeithio ar bob un ohonom a’r genhedlaeth i ddod.Rydym yn chwilio am hyd at 13 o artistiaid anturus a chydweithredol o wahanol ddisgyblaethau artistig ac ar bob cam o’u gyrfaoedd i fynychu a chymryd rhan.

National Theatre Wales, in partnership with Natural Resources Wales and with support from the National Trust, British Council Wales and Snowdonia National Park, present

EGIN
1-13 July 2019
Snowdonia National Park

A two-week residency in response to climate change. 

Climate change is the most urgent issue of our times and will affect every single one of us and the generation to come.

We are looking for up to 13 adventurous and collaborative artists from different artistic disciplines and all at different stages of their careers to attend and take part.

Share