52 o Bethau

Yn ystod ein blwyddyn gyntaf rydym yn cynnig rhaglen o ’52 o Bethau’ a grëwyd gan ac ar gyfer cymuned greadigol y ddinas er mwyn arddangos pobl a lleoliadau rhyfeddol ein dinas. Mae gennym rai syniadau, ond rydym hefyd eisiau i chi gymryd rhan a dweud wrthym beth yr hoffech chi ei wneud a'i greu gyda'ch gilydd. 

Digwyddiadau 

Digwyddiadau 'Dangos a Dweud' chwarterol; digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd, a siaradwyr brwdfrydig ac ysbrydoledig sy'n ysgogi trafodaeth ynglŷn â Chaerdydd, yr economi greadigol a'r ddinas greadigol. 

Pobl: 

Cyfweliadau, sgyrsiau, safbwyntiau a myfyrdodau gan ystod o bobl sy'n gweithio yng Nghaerdydd neu sy'n gysylltiedig â'r ddinas a'i chymuned greadigol.

Caerdydd Creadigol @:

Yn ogystal â chynnal ein digwyddiadau ein hunain, bydd tîm Caerdydd Creadigol yn mynychu digwyddiadau er mwyn rhannu'r profiadau gydag aelodau.

Creu ar y cyd:

Rydym yn hoffi gwneud pethau. Rydym eisiau gweithio gyda'n haelodau er mwyn creu digwyddiadau ac adnoddau i bawb yn ein rhwydwaith. Buasem yn hoffi i bawb - unigolion, sefydliadau, grwpiau a rhwydweithiau - gymryd rhan. Os oes gennych syniad, cysylltwch.

#52: Caerdydd: Prifddinas Greadigol

Creative Cardiff
Rhag 16

#51: Creative Cardiff's pick of #52Things

Creative Cardiff
Hyd 16

#50: Amgueddfa Gerddoriaeth Sŵn

Creative Cardiff
Hyd 16

#50: SWN Music Museum

Sam Murray
Hyd 16

#49: Cardiff Book Festival

Creative Cardiff
Hyd 16

#42: Show & Tell Storify

Creative Cardiff
Medi 16

#48: Cardiff People - Matt Wild

Creative Cardiff
Medi 16

#46: Making video (for your) work

Creative Cardiff
Medi 16

#45: Creative Cardiff @ City of the Unexpected

Kayleigh Mcleod
Medi 16

#44: Creative Cardiff @ Shakespeare400

Johann Gregory
Awst 16

#43: Exploring what the City Deal means for Cardiff's creative sector

Lisa Matthews
Awst 16

#42: Dangos a Dweud

Date 26th Medi
Creative Cardiff
Awst 16

#47: Creative hubs and co-working spaces

Creative Cardiff
Awst 16

#41: Cardiff People - Louise Harris

Creative Cardiff
Awst 16

#40: Creative Cardiff @ In the Eyes of the Animal

Sara Pepper
Awst 16

#39: Dickensian in Cardiff and Global Dickens

Date 30th Awst
Creative Cardiff
Gorff 16

#38: Cardiff People - Dan Tyte

Creative Cardiff
Gorff 16

#37: Show & Tell Storify

Creative Cardiff
Gorff 16

#37: Show & Tell

Date 18th Gorffennaf
Creative Cardiff
Gorff 16

#36: Professor John Hartley on the idea of the creative city

Creative Cardiff
Meh 16

#35 Creative Cardiff @ Cardiff Festival of Voice

Creative Cardiff
Meh 16

#34: Creative Cardiff @ Mass Assembly

Sara Pepper
Meh 16

#33: Creative Cardiff pop-up hub

Creative Cardiff
Mai 16

#32: Building a Hub for Cardiff

Sam Murray
Mai 16

#31: Cardiff People - Emma Clark

Creative Cardiff
Mai 16

#30: Creative Cardiff in conversation: Phil George

Date 28th Ebrill
Creative Cardiff
Ebr 16

#27: Creative Cardiff: Student Show & Tell

Date 25th Ebrill
Creative Cardiff
Ebr 16

#29: A Creative Hub for Cardiff: Consultation Event

Date 27th Ebrill
Creative Cardiff
Ebr 16

#25: Creative Cardiff @ the Cardiff Children’s Literature Festival

Sara Pepper
Ebr 16

#28: Creative Citizens Event at the Vertical Studio

Date 26th Ebrill
Creative Cardiff
Ebr 16

#22: Culture Hustings Storify

Alice Taylor
Ebr 16

#24: SOLD OUT - Visual Research Methods – Working with Creatives

Date 13th Ebrill
Creative Cardiff
Maw 16

#21: Creative Cardiff @ The Big Democracy Project, National Theatre Wales, The Senedd

Sam Murray
Maw 16

#20: Cardiff people - Paul Kaynes

Alice Taylor
Maw 16

#19: The UK creative economy: 22 questions for 2016

Creative Cardiff
Maw 16

#17: Marketing in Creative Industries: value, experience and creativity

Alice Taylor
Maw 16

#22: Culture hustings - Welsh Assembly elections 2016

Date 4th Ebrill
Creative Cardiff
Chwef 16

#23: SOLD OUT - WORKSHOP: Doing digital, thinking digital

Date 5th Ebrill
Creative Cardiff
Chwef 16

#18: SOLD OUT - WORKSHOP: Creating value in your creative business

Date 3rd Mawrth
Creative Cardiff
Chwef 16

#17: WORKSHOP - Marketing in Creative Industries: value, experience and creativity

Date 29th Chwefror
Creative Cardiff
Chwef 16

#16: Show & Tell Storify

Creative Cardiff
Chwef 16

#16: Show and Tell

Date 8th Chwefror
Creative Cardiff
Chwef 16

#15: Creative Cardiff @ UNIT[e] project - g39 gallery

Sam Murray
Chwef 16

#14: Creative economy support organisations

Sam Murray
Ion 16

#13: Creative Cardiff @ Design Stuff Cardiff

Alice Taylor
Ion 16

#12: Cardiff People - Richard Hurford

Creative Cardiff
Ion 16

#11: Places to meet

Alice Taylor
Ion 16

#10: Creative Cardiff Christmas party Storify

Alice Taylor
Ion 16

#10: Creative Cardiff Christmas party

Date 16th Rhagfyr
Creative Cardiff
Rhag 15

#8 Creative Cardiff @ 'Get It Right' Gwenno mural launch

Sam Murray
Rhag 15

#7: Cardiff People - Sarah-Jane Egan

Alice Taylor
Rhag 15

#6: Creative Cardiff @ Playable City Day

Alice Taylor
Tach 15

#5: Creative Cardiff in conversation: Dick Penny Storify

Alice Taylor
Tach 15

#5: Creative Cardiff in conversation: Dick Penny

Date 17th Tachwedd
Creative Cardiff
Tach 15

#4: Creative Cardiff @ the Cardiff Convention

Ian Hargreaves
Tach 15

#3: Cardiff people - John Rostron

Creative Cardiff
Tach 15

#2: Creative networks in Cardiff

Creative Cardiff
Tach 15

#1: Show & Tell Storify

Alice Taylor
Hyd 15

#1: Dangos a Dweud

Date 19th Hydref
Creative Cardiff
Hyd 15

Share