36 o ffilmiau byr yn cystadlu am Wobr Iris 2019

19 gwlad a gynrychiolir yn y rownd derfynol yng Nghaerdydd, gan gynnwys Peru, Bosnia a Herzegovina a Gogledd Macedonia am y tro cyntaf

Sefydliad Michael Bishop sy’n ariannu’r wobr £30,000 o hyd. 

Heddiw (16/08/2019), fe ddatganodd trefnwyr Gwobr Iris fanylion 36 o ffilmiau byr sy’n cystadlu am Wobr Iris yng Ngŵyl Ffilm LGBT+ Gwobr Iris 2019. Bydd y cyfarwyddwr buddugol yn ennill £30,000 i wneud eu ffilm fer nesaf yma yn y DU, gyda chefnogaeth Sefydliad Michael Bishop.

Dywedodd Andrew Pierce, Cadeirydd Gwobr Iris:“Mae’r rhestr fer drawiadol hon yn cynrychioli’r gorau o ran adrodd straeon LGBT+, gan gynnig cipolwg ar fywydau queer y gorffennol, y presennol a’r dyfodol. O straeon serch i hanesion o erlid, rhaglenni dogfen teimladwy i ddathliadau llawen am ryddid a balchder.

“Rydw i hefyd wrth fy modd yn cynnwys ein ffilmiau cyntaf i ddod o Peru, Bosnia a Herzegovina a Gogledd Macedonia. Mae hyn yn cadarnhau ein rôl o ran rhannu straeon o ledled y byd.

“Ni alla i aros i’w gweld ar y sgrîn fawr a mwynhau’r sgyrsiau fydd yn llifo ar ôl pob dangosiad. Y llynedd, cyflwynwyd sgyrsiau â thema ar ôl pob dangosiad, a bu hyn yn boblogaidd ymysg ein cynulleidfa - dyma fan diogel i bob un ohonom sgwrsio a gwrando hefyd, sydd yr un mor bwysig.”

Fel gallech ddisgwyl, yn ogystal ag adlewyrchu’r rhyddid y mae llawer o bobl LGBT+ yn ei fwynhau, mae’r straeon hynny’n ein hatgoffa bod ‘na leoedd, ac yn agos atom yn aml, lle mae’r rhyddid hwnnw’n cael ei beryglu, ei fygwth neu’n absennol. Maen nhw’n mynd â ni o jyngls Peru i gefn gwlad India, drwy bentref ym Mhortiwgal a fflat mewn adeilad uchel yn Sarajevo.

Darllenwch y rhestr gyflawn o enwebeion.

 

 

Share