ANNA BOGHIGUIAN (CANADA/YR AIFFT) | BOUCHRA KHALILI (MOROCO/FFRAINC) OTOBONG NKANGA (NIGERIA) | TREVOR PAGLEN (UDA) APICHATPONG WEERASETHAKUL (GWLAD THAI)

Yn dilyn llwyddiant Artes Mundi 7, a ddyfarnwyd i John Akomfrah yn gynharach eleni, mae’n bleser gan Artes Mundi gyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Artes Mundi 8 sef wythfed gwobr gelfyddydol eilflwydd flaenllaw’r DU. Cyhoeddir enillydd gwobr glodwiw Artes Mundi Caerdydd sy’n werth £40,000 yn Ionawr 2019 yn dilyn arddangosfa pedwar mis o weithiau’r artistiaid a ddaeth i’r rhestr fer. Mae’r rhestr fer wedi’i dewis o blith 450 o enwebiadau a oedd yn cwmpasu 86 o wledydd, ac mae’n cynnwys pump o brif artistiaid cyfoes arobryn y byd y mae eu gwaith yn archwilio beth yw ystyr bod yn ddynol.

Bydd rhestr fer Artes Mundi 8 yn cymryd rhan mewn arddangosfa fawr a gaiff ei chynnal rhwng 27 Hydref 2018 a 24 Chwefror 2019 yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.

Dangoswyd gwaith Anna Boghiguian am y tro cyntaf yn arddangosfa Catherine David sef Contemporary Arab Representations, a agorodd yn 2003 yn Rotterdam. Denodd ei lluniau lawer o sylw a chanmoliaeth yn ogystal â sbarduno trafodaeth a dadleuon gwleidyddol, yn enwedig yn yr Aifft, ei gwlad enedigol.

Mae gwaith fideo diweddar Bouchra Khalili The Mapping Journey Project wedi cael ei arddangos yn rhyngwladol gan gynnwys arddangosfa unigol yn MoMA, Efrog Newydd yn 2016. Gellir ystyried pob un o’i phrosiectau yn llwyfan i aelodau lleiafrifoedd gwleidyddol ymhelaethu, traethu a rhannu strategaethau a thrafodaethau ar wrthsafiad.

Mae gwaith Otobong Nkanga In Wetin You Go Do? yn rhan o’r casgliad parhaol yn y Tate Modern. Mae ei gwaith yn archwilio newidiadau cymdeithasol a thopographigol ei hamgylchedd, yn arsylwi ar eu cymhlethdodau cynhenid ac yn deall sut mae pridd a daear a’u gwerthoedd posib yn destun dadansoddi rhanbarthol a diwylliannol.

Lansiodd Trevor Paglen waith celf i orbit pell o gwmpas y Ddaear ar y cyd â Creative Time a MIT yn 2012. Mae prosiect parhaus Paglan yn ymchwilio i gwyliadwriaeth wladwriaethau byd eang a moeseg rhyfela â drônau.

Mae gosodiadau fideo a ffilmiau nodwedd Apichatpong Weerasethakul wedi ennill cydnabyddiaeth eang iddo a nifer o wobrau mewn gwyliau ffilm, gan gynnwys dwy wobr yng Ngŵyl Ffilm Cannes. Mae’r themâu sy’n cael eu cyfleu yn ei waith yn cynnwys breuddwydion, natur, rhywioldeb, ac amgyffred pobl y Gorllewin o Wlad Thai ac Asia.

Bu detholwyr Artes Mundi 8, Nick Aikens, curadur yn Van Abbemuseum, Eindhoven; Daniela Pérez, curadur annibynnol sy’n byw yn Mexico City; ac Alia Swastika, curadur a llenor o Jakarta, yn chwilio am artistiaid sy’n ymgysylltu’n uniongyrchol â bywyd bob dydd trwy eu gwaith ac yn archwilio materion cymdeithasol cyfoes ar draws y byd.

Meddai Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr a Churadur Artes Mundi: "Mae’r ffocws unigryw mae Artes Mundi yn ei roi ar y cyflwr dynol yn ein galluogi i ddod ag artistiaid ynghyd o bob cwr o’r byd sydd â chelfyddyd a all ysbrydoli a herio’r ffordd rydym ni’n gweld y byd ac yn trigo ynddo.

"Trwy eu hamrywiol gyfryngau maen nhw’n ystyried themâu hollbwysig megis lleiafrifoedd gwleidyddol a strategaethau gwrthsafiad yng ngwaith Bouchra Khalili; ymchwiliadau Trevor Paglen i wyliadwriaeth dorfol a chasglu data, archwiliadau o dirweddau, natur, iaith a dadleoli sy’n rhedeg trwy waith Otobong Nkanga. Mae astudiaethau hynod bersonol a gwleidyddol o fywyd bob dydd i’w gweld yng ngwaith Anna Boghiguian a gweithiau breuddwydiol llawn elfennau seicolegol Apichatpong Weerasethakul gyda’i ffilmiau’n archwilio rhywioldeb, yr anymwybod a byd natur.

"Mae trai a llanw eu syniadau, y gwahanol bersbectifau ac amodau ymgysylltu, yn awgrymu y cawn arlwy anhygoel yn Artes Mundi 8."

Yr artistiaid ar y rhestr fer.

Share