Y ffilm ddogfen Anorac sy’n arwain y ffordd gyda chwe enwebiad

Pum enwebiad yr un i ffilm Netflix Apostle a drama deledu S4C Enid a Lucy

19 o enwebiadau tro cyntaf wedi’u cadarnhau ymhlith y nifer fwyaf o geisiadau a gafwyd erioed

Rydym wedi cyhoeddi’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru, sy’n anrhydeddu rhagoriaeth mewn darlledu a chynhyrchu ym myd ffilmiau, gemau a theledu yng Nghymru.

Gwnaed y cyhoeddiad yn fyw ar Facebook am y drydedd flwyddyn yn olynol gan Elin Fflur.

Bydd yr 28ain seremoni’n cael ei chynnal ar 13 Hydref 2018 yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd ac fe’i cyflwynir gan Huw Stephens am y bumed flwyddyn. Bydd y seremoni’n cynnwys perfformiad gan westai arbennig a chyflwynwyr gwobrau enwog sy’n cynrychioli’r gorau o ddiwydiannau creadigol a chyfryngau’r Deyrnas Unedig.

Eleni, bydd Gwobrau’n cael eu cyflwyno ar draws 24 o gategorïau cynhyrchu, perfformio, crefft a gemau, yn ogystal â dwy wobr arbennig am gyfraniadau eithriadol i’r diwydiant rhyngwladol gan unigolion o Gymru.

“Bu’n flwyddyn wych i gynhyrchu ffilm, teledu a gemau yng Nghymru. Roedd y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2019, sef ein cyfnod ceisiadau, wedi gweld amrywiaeth arbennig o adloniant gan gwmnïau o Gymru a chynyrchiadau o’r tu allan a ddewisodd weithio yng Nghymru,” meddai Cyfarwyddwr BAFTA, Hannah Raybould

“Mae hyn wedi arwain at fwy o geisiadau – y nifer fwyaf a gofnodwyd erioed – ar draws ein holl gategorïau crefft, perfformio a chynhyrchu. Mae seremoni’r Gwobrau ar 13 Hydref yn addo bod yn dipyn o noson a gwahoddwn unrhyw un sydd â diddordeb yn niwydiant Cymru i ymuno â ni, a darganfod mwy am yr enwebeion a sut y gallant gymryd rhan.”

Anorac, sef ffilm deithio am gerddoriaeth Gymraeg, sy’n arwain y ffordd gyda chwe enwebiad. Mae’r ffilm wedi’i henwebu yn y categori Ffilm Nodwedd/Deledu, mae Huw Stephens wedi’i enwebu yn y categori Cyflwynydd, ac mae’r cyn enillydd Madoc Roberts wedi’i enwebu yn y categori Golygu. Mae Gruffydd Davies wedi’i enwebu yn y categori Cyfarwyddwr: Ffeithiol; mae Joni Cray a Gruffydd Davies wedi’u henwebu yn y categori Ffotograffiaeth: Ffeithiol ac mae Jules Davies wedi cael ei enwebiad BAFTA cyntaf yn y categori Sain.

Mae’r ffilm Apostle, a wnaed ar leoliad yn ne Cymru, wedi cael ei henwebu yn y categorïau Actor ar gyfer yr enillydd BAFTA Michael Sheen ac Effeithiau Arbennig a Gweledol ar gyfer Bait Studio, ac mae enwebiadau tro cyntaf yn y categorïau Dylunio Gwisgoedd ar gyfer Jane Spicer, Colur a Gwallt ar gyfer Claire Williams a Dylunio Cynhyrchu ar gyfer Thomas Pearce.

Mae’r gyfres ddrama Enid a Lucy wedi cael 5 enwebiad hefyd. Mae Eiry Thomas yn cael ei 5ed enwebiad yn y categori Actores, Angharad Owen yn y categori Golygu a’r enillydd BAFTA Rhys Powys yn y categori Cyfarwyddwr: Ffuglen. Mae’r gyfres hefyd wedi’i henwebu yn y categori Drama Deledu ac mae’r actor Steffan Cennydd wedi cael enwebiad Torri Trwodd ar gyfer ei rôl.

Mae’r gyfres ddiweddaraf o Doctor Who yn cael 4 enwebiad – yn y categori Actores ar gyfer yr enwebai tro cyntaf Jodie Whittaker, Dylunio Cynhyrchu ar gyfer Arwel Wyn Jones sy’n cael ei 7fed enwebiad; ac yn y categorïau Effeithiau Arbennig a Gweledol a Drama Deledu.

Yr enwebeion eraill yn y categori Actores yw’r enillydd BAFTA Sian Gibson ar gyfer Peter Kay’s Car Share a’r enwebai tro cyntaf Gabrielle Creevey ar gyfer In My Skin.

Yr enwebeion eraill yn y categori Actor yw Anthony Hopkins ar gyfer King Lear, Celyn Jones ar gyfer Manhunt a Matthew Rhys ar gyfer Death and Nightingales.

Yr enwebeion eraill yn y categori Ffilm Nodwedd/Deledu yw’r cynyrchiadau tro cyntaf Last Summer a Pink Wall.

Yr enwebeion yn y categori Awdur yw Andrew Davies ar gyfer Les Miserables, Fflur Dafydd ar gyfer 35 Awr, Owen Sheers ar gyfer NHS To Provide all People a Russell T Davies ar gyfer A Very English Scandal.

Rina Yang yw’r Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth benywaidd cyntaf i’w henwebu yng nghategori Ffotograffiaeth a Goleuo: Ffuglen Gwobrau Cymru.

Mae 4 stori a arweinir gan fenywod yn y categori Drama Deledu eleni – Doctor Who, Enid a Lucy, In My Skin ac On the Edge: Through the Gates.

Bydd derbynyddion Gwobr Siân Phillips, a noddir gan Bad Wolf a Gwobr Arbennig BAFTA am Gyfraniad Eithriadol i Ffilm a Theledu, a noddir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu cyhoeddi mewn Parti i’r Enwebeion yn gynnar ym mis Hydref. Bydd y ddwy Wobr yn cael eu cyflwyno yn y seremoni ar 13 Hydref.

Bydd y seremoni’n cael ei ffrydio’n fyw ar Facebook a YouTube o Neuadd Dewi Sant unwaith eto eleni, a bydd digwyddiad gwylio arbennig yn cael ei gynnal gan Gymry Efrog Newydd yn The Liberty ym Manhattan.

Unwaith eto eleni, bydd BAFTA yn ffrydio cyfweliadau â gwesteion ac enwebeion yn fyw i Facebook o’r carped coch.

Mwy am hyn. 

 

Share