Mae dinas Caerdydd yn paratoi at Tafwyl 2018, pan fydd y gŵyl greadigol yn dathlu celfyddydau a diwylliant Cymraeg yn Nghastell Caerdydd.

Cafodd Tafwyl ei sefydlu yn 2006 gan Fenter Caerdydd, elusen sydd wedi hyrwyddo ac ehangu defnydd o’r iaith Gymraeg am 20 flynedd. Dechreuodd yr ŵyl yn y Mochyn Du gydag ychydig dros fil o bobl yn ymweld, a thyfodd flwyddyn ar flwyddyn. Cafodd yr ŵyl 38,000 o ymwelwyr llynedd. Wrth baratoi at y prif digwyddiad, bydd 33 o ddigwyddiadau dros 8 diwrnod yn dechrau ar Fehefin 23.

Mae’r digwyddiadau sy’n arwain at Tafwyl yn dathlu creadigrwydd o bob math yn y ddinas, megis unig gig haf Sŵnami yn Nghlwb Ifor Bach. Ar ddechrau’r wythnos, mae cyfle i fwynhau diwrnod o sesiynau llenyddol amrywiol gyda Barddas yn ystod Gŵyl Gerallt. Bydd hefyd lansiad arddangosfa gelf gan Tony Charles yn yr Hen Lyfrgell, yn dathlu rhai o arloeswyr pop y 60au a’r 70au.

Ar nos Wener Mehefin 29 bydd parti lansio cyfrol Bragdy’r Beirdd, casgliad o gerddi gorau’r flynyddoedd. Mewn dathliad o farddoniaeth, bydd cerddi a chaneuon yng nghwmni Beirdd y Bragdy Aron Pritchard, Anni Llŷn, Casia Wiliam, Catrin Dafydd, Gwennan Evans, Gruffudd Owen, Llŷr Gwyn Lewis, Osian Rhys Jones a mwy.

Yn dilyn yr amrywiaeth o ddigwyddiadau hyn bydd prif ddigwyddiad Tafwyl, cafodd ei enwi’r ŵyl gorau yng Nghaerdydd yn ystod Ngwobrau Cerddoriaeth Caerdydd yn ddiweddar. Mae’r ŵyl yn cynnwys amrywiaeth eang o gelfyddydau a diwylliant Cymraeg, gan gynnwys perfformiadau gan fandiau megis Band Pres Llareggub, Chroma, Eden, Omaloma, Adwaith, Candelas, Alys Williams a Lleuwen.

 

A post shared by Tafwyl (@tafwyl) on May 26, 2018 at 4:01am PDT

Bydd Y Lolfa Lên yn dathlu llenyddiaeth Cymraeg, gydag awduron a beirdd megis Aneurin Karadog, Tudur Hallam a Grug Muse yn siarad yno. Yn ogystal â hyn bydd rhaglen arbennig o Y Talwrn yn cael ei recordio yno hefyd.

Mae cerddoriaeth arloesol gan rhai o fandiau ifanc fwyaf cyffrous yn y sîn gerddorol Cymraeg ar gyfer pobl ifanc yn ei harddegau yn Yurt T. Bydd perfformiadau yn cynnwys Serol Serol, Wigwam, Bethany Celyn, Eady Crawford a Los Blancos.

Dywedodd trefnwyr yr wyl: “Gyda 42 o fandiau yn perfformio ar draws pedwar llwyfan – dyma un o line up’s gorau’r Haf. Heb sôn am y miwsig, mae yna raglen lawn dop o ddigwyddiadau amrywiol yn dod a’r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon ynghyd am benwythnos o hwyl.”

Gydag wythnos Tafwyl ar fin cychwyn, mae Caerdydd am fod yn llawn digwyddiadau creadigol yn arwain at y prif ddigwyddiad yn y castell o ddydd Sadwrn Mehefin 30 i ddydd Sul Gorffennaf 1. Bydd mynediad i Tafwyl am ddim, ac yn gyfle i fwynhau cerddoriaeth, llenyddiaeth, farddoniaeth a chelfyddydau dros y penwythnos. Mae'r holl rhaglen ar gael yma.

Share