Mewn seremoni yn Tramshed ar noson boeth iawn Gorffennaf 26, cafodd llenyddiaeth fendigedig Cymru ei ddathlu yn ystod Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018.

Mae gwobrau Llyfr y Flwyddyn yn cael eu cyflwyno i’r gwaith gorau iaith Cymraeg a Saesneg sydd wedi ei chyhoeddi dros y flwyddyn ddiwethaf mewn tri chategori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol. Dywed Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru sy’n gweinyddu’r wobr: “Mae’n angenrheidiol fod gennym Wobr cenedlaethol i lyfrau sy’n rhoi llwyfan hafal i’r ffurfiau llenyddol amrywiol ac i ddwy lenyddiaeth Cymru. Rydym yn credu’n gryf fod angen dathlu rhagoriaeth llenyddol, ac mae’r Wobr yn hon yn ategu hynny’n flynyddol.”

Enillydd prif wobr y noson oedd Blodau Cymru: Byd y Planhigion gan Goronwy Wynne sy’n cipio’r teitl Llyfr y Flwyddyn 2018, yn ennill tlws wedi’i gynllunio a’i greu gan yr artist Angharad Pearce Jones. Mae’r llyfr yn gyflwyniad i holl blanhigion Cymru; eu hanes, a hanes y rhai a fu’n chwilio amdanynt. Cyflwynwyd y Wobr i Goronwy gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC.

Ar ran y panel beirniadu Cymraeg, dywedodd Prifardd Eisteddfod Genedlaethol 2016 Aneirin Karadog: "Wedi trafodaethau difyr, dwys, diddorol a dwfn, roeddem fel beirniaid yn unfryd o'r farn fod un llyfr yn anad dim yn haeddu Gwobr Llyfr y Flwyddyn eleni. Mae Blodau Cymru: Byd y Planhigion yn llyfr a ddylai fod ym mhob cartref, llyfrgell, ysgol a phrifysgol yng Nghymru. Llafur oes sy'n gampwaith nid yn unig o ran botaneg a bywyd gwyllt ein gwlad, ond hefyd yn gampwaith llenyddol.”

Blodau Cymru: Byd y Planhigion llwyddodd i ennill Gwobr Ffeithiol Greadigol iaith Gymraeg. Enillydd eraill iaith Gymraeg oedd Gwales gan Catrin Dafydd a ddaeth i’r brig yn y Wobr Ffuglen Gymraeg, a Llif Coch Awst gan Hywel Griffiths, enillydd y Wobr Farddoniaeth Gymraeg. Enillydd bleidlais Barn y Bobl Golwg 360 eleni oedd Caeth a Rhydd gan yr academydd a’r golygydd Peredur Lynch.

Prif enillydd y Wobr Saesneg eleni, ynghyd â Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias, yw Robert Minhinnick gyda’i gyfrol Diary of the Last Man, llyfr yn canolbwyntio ar newidiadau Prydain yn ôl gwleidyddiaeth a’r amgylchedd. Cafodd y wobr ei gyflwyno gan Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Phil George.

Enillydd eraill iaith Saesneg oedd Crystal Jeans gyda’i nofel Light Switches are my Kryptonite, cafodd y Wobr Ffuglen, ac enillydd y Wobr Ffeithiol Greadigol M. Wynn Thomas gyda’i gasgliad o erthyglau, All that is Wales. Llwyddodd Tristan Hughes, o’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Prifysgol Caerdydd, i ennill yr Wales Arts Review People’s Choice Prize gyda’i nofel Hummingbird.

Ar gyfer rhagor o wybodaeth am yr awduron, ewch i wefan Llenyddiaeth Cymru.

Credyd llun: © Llenyddiaeth Cymru / Camera Sioned

Share