Cyhoeddwyd mai Adwaith yw enillydd Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2019 gyda’u halbwm Melyn yn ystod y seremoni wobrwyo o fri rhyngwladol yn The Coal Exchange, ddydd Mercher 27ain Tachwedd.

Bu panel o arbenigwyr y diwydiant yn trafod y rhestr fer o ddeuddeg albwm anhygoel. Ar ôl deunaw mis cyntaf llwyddiannus fel band, cyflwynwyd albwm gyntaf Adwaith gyda llawer o gyffro. Mae'r prosiect yn finiog, grŵfi a hyderus, gan nodi twf yn eu ffiniau creadigol.

Daw'r fuddugoliaeth yn ffres ers iddynt chwarae M ym Montreal yr wythnos hon. Wrth dderbyn y wobr, dywedon nhw: “Mae hyn mor wallgof! Diolch i bawb a brynodd yr albwm, a phawb sydd wedi ein helpu a'n cefnogi." 

Disgrifiodd Huw Stephens yr albwm fel ‘Enillydd cyffrous a haeddiannol iawn o restr fer eithriadol. Mae Adwaith wedi cael effaith wirioneddol gyda’u cerddoriaeth bersonol, hardd sy’n cyfleu sut beth yw bod yn ifanc, benywaidd, rhwystredig a dryslyd yn y byd rydyn ni’n byw ynddo.’

Wedi'i dyfarnu am yr eildro, aeth Gwobr Ysbrydoliaeth Cerddoriaeth Gymreig i Meredydd Evans a Phyllis Kinney. Casglodd Arwel Rocet Jones y wobr ar ran y cwpwl, ar ôl i Meredydd farw yn 2015. Gyda’i gilydd fe wnaethant gysegru eu bywydau i gerddoriaeth Gymraeg a chael effaith enfawr ar y traddodiad canu yng Nghymru trwy eu rôl annatod wrth atgyfodi cerddoriaeth werin Gymru i gynulleidfa fyd-eang.

Yn olaf, eleni, cyflwynodd trefnwyr Gwobr Gerddoriaeth Gymreig Wobr Triskel newydd, a roddwyd i dri artist y maen nhw'n credu sy'n cynnig dyfodol disglair i gerddoriaeth yng Nghymru. Enillwyd hyn gan Rosehip Teahouse, Los Blancos a Hana2k. Gyda chefnogaeth Help Musicians UK, bydd y tri artist yn derbyn pecyn cymorth diwydiant i helpu i roi hwb i'w gyrfaoedd. Mae hyn yn cynnwys dyfarniad datblygiad creadigol o £500, mynediad am ddim i Gynllun Iechyd Clyw Cerddorion (MHHS) a dwy awr o gynllunio busnes.

Chwaraeodd enillwyr Gwobr Gerddoriaeth Gymreig eleni, Adwaith, y Cymysgydd Cerddoriaeth Gymreig yr adeg hon y llynedd.

Darllenwch am y deuddeg albwm ar restr fer Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2019 yma.

Bellach mae Adwaith yn ymuno â rhestr o enillwyr sy'n cynnwys Boy Azooga (2018), The Gentle Good (2017), Meilyr Jones (2016), Gwenno (2015), Joanna Grusome (2014), Georgia Ruth (2013), Future of the Left (2012), Gruff Rhys (2011).

 

Y beirniaid ar gyfer y wobr eleni yw: Dexter Batson (Spotify), Matt Jarrett (Diverse Music), Sian Eleri (BBC Radio Cymru / Folded Wing), Kaptin (Boomtown), Daniel Minty (Minty's Gig Guide), Carolyn Hitt (Newyddiadurwr), Lucy Wood (Gŵyl Latitude) a Chris Roberts (Sôn Am Sin).

Share