Mae BBC Cymru Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru heddiw’n cyhoeddi bod y chwilio am artistiaid Gorwelion i ymuno â phrosiect 2019 bellach wedi dechrau.

Yn dathlu ei 5ed flwyddyn eleni, mae Gorwelion wedi rhoi llwyfan i dros 48 o artistiaid newydd o Gymru gan roi cyfleoedd iddynt gyrraedd cynulleidfaoedd newydd yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Nawr maent yn chwilio am 12 artist newydd.

Mae’r broses ymgeisio nawr yn agored. Bydd y 12 ymgeisydd llwyddiannus yn cael cymorth mewn gwahanol ffyrdd dros y 12 mis nesaf – gyda chyfleoedd i ymddangos mewn gwyliau a digwyddiadau, ar y radio gan gynnwys gwasanaethau cenedlaethol BBC Cymru Wales –  BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales ac ar gyfryngau cymdeithasol.

Nod prosiect Gorwelion yw arddangos doniau addawol yng Nghymru.  Mae uchafbwyntiau'r pum mlynedd diwethaf yn cynnwys recordio yn Stiwdios Rockfield byd enwog yn Sir Fynwy, Maida Vale Studios yn Llundain a chydweithrediad unigryw gyda phartneriaid fel Cymdeithas Bêl-droed Cymru sydd ar hyn o bryd yn arddangos cerddoriaeth un o artistiaid Gorwelion fel trac sain pêl-droed Cymru.

Wrth i brosiect Gorwelion ddathlu ei bumed pen-blwydd, mae cynlluniau i weithio gyda phartneriaid newydd yn ogystal â dod â llu o artistiaid newydd a chyn-artistiaid Gorwelion at ei gilydd i greu eiliadau hynod arbennig ar draws 2019.

Dywedodd Bethan Elfyn, Rheolwr Prosiect Gorwelion yn BBC Cymru Wales: “Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu 12 dawn gerddorol newydd i’r prosiect. Yn y bumed flwyddyn hon byddwn yn mynd ati i ddathlu’r rôl a chwaraeir gan y prosiect; rydym yn falch o bopeth, o’r gwaith ar lawr gwlad i’r gwaith a wnawn ar y cydweithrediadau mwy, gan gynrychioli ystod eang o arddulliau, doniau, lleoliadau a chefndiroedd cerddorol amrywiol. Mae Gorwelion yn gyfraniad pwysig i’r sîn gerddoriaeth Gymreig sydd eisoes yn hynod gynhyrchiol a bywiog.”

“Drwy roi cefnogaeth i grŵp o artistiaid, nid yn unig yr ydym yn helpu i feithrin doniau newydd ond hefyd yn creu ffenestr ar gerddoriaeth Gymreig yma yng Nghymru a thu hwnt. Mae ein gweledigaeth yn parhau i ddod â sain newydd, ffres i gynrychioli Cymru fodern – ac mae rhai o’r straeon o fyd cerddoriaeth Cymru’n cael effaith ddiwylliannol enfawr ar adeg hynod bwysig.”

Dywedodd Lisa Matthews, Rheolwr Portffolio yng Nghyngor Celfyddydau Cymru: “Rydyn ni’n falch o gael cefnogi Gorwelion am flwyddyn arall a chael gweld 12 artist arall yn cael blwyddyn greadigol a allai newid eu gyrfaoedd. Mae cyfleoedd anhygoel wedi cael eu creu hyd yma ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at alluogi mwy o gyfleoedd datblygu newydd.”

Bydd modd ymgeisio rhwng Ebrill 4 a Hanner Nos, Mai 1, a bydd cyhoeddiadau'n dilyn ym mis Mehefin. Dylai artistiaid sydd eisiau cael eu hystyried lenwi ffurflen ar-lein drwy bbc.co.uk/horizons. Bydd rhestr Gorwelion yn cael ei dewis gan banel o arbenigwyr yn y bartneriaeth ac yn y sector cerddorol ehangach.

Share