Bydd y Prentis Cydlynydd Cynhyrchu yn gweithio gyda’r Pennaeth Cynhyrchu i reoli prosiectau teledu o’r cyfnod cyn-gynhyrchu hyd at ffilmio, ôl-gynhyrchu a chyflwyno’r cynnwys terfynol i’r darlledwr.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn trefnu a darparu adnoddau ar gyfer  cynyrchiadau yn ôl y galw.

Ymgeisiwch yma.

Llinellau Cyfrifoldeb

Yn adrodd i’r Pennaeth Cynhyrchu

Prif ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo’r timau cynhyrchu gyda threfniadau a gweinyddiaeth cynyrchiadau;
 • Cofnodi’n gywir y costau sy’n gysylltiedig â phrosiectau ac adrodd hyn i’r Pennaeth Cynhyrchu a’r Adran Gyllid;
 • Bydd dyletswyddau eraill yn cynnwys (ond heb eu cyfyngu i): creu amserlenni, rheoli archif a chliriadau hawlfraint;
 • Sicrhau bod holl ofynion cyflenwi yn cael eu bodloni ar gyfer y darlledwr priodol;
 • Logio deunydd, cynnwys crai acoOffer;
 • Cyfrifoldeb dros drefniadau teithio a dros nos;
 • Gwaith papur ôl-gynhyrchu;
 • Gwaith achlysurol fel rhedwr ar leoliad.

Sgiliau Hanfodol:

 • Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
 • Sgiliau cyfathrebu da;
 • Sgiliau gweinyddu a threfnu;
 • Medru gweithio’n effeithiol fel aelod o dîm;
 • Agwedd bositif

Sgiliau Dymunol:

 • Byddai trwydded yrru yn fantais i’r swydd hon.

Mae’r gyflog ar gyfer y swydd hon i’w £12,000 y flwyddyn.

Tra’n gweithio i Boom Cymru byddwch yn cwblhau Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol trwy Sgil Cymru, darparwr hyfforddiant yng Nghaerdydd.

Share