Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ym maes darlledu?  Ydych chi'n mwynhau gweithio gyda ffigurau?  A fyddech yn hoffi ennill cymhwyster tra'n ennill cyflog, os felly, ar eich cyfer chi y mae'r brentisiaeth hon.

 

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Cyllid.  Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio gyda thîm sydd gydag amryw o gyfrifoldebau cyllid o fewn S4C. Yn ystod eich prentisiaeth byddwch yn dysgu am y gwahanol feysydd busnes sy'n ymwneud â darparu gwasanaeth darlledu ar draws gwasanaethau teledu ac ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Yn ystod y cynllun byddwch yn cael hyfforddiant ymarferol sy’n berthnasol i’r swydd, wrth astudio tuag at gymhwyster AAT Tystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg.  Mae'r cynllun wedi'i anelu at bobl heb raddio. Os oes gennych chi radd eisoes, byddem yn eich annog i chwilio am swyddi gwag eraill sydd ar gael gan S4C.

 

Bydd angen o leiaf pedwar TGAU arnoch, gan gynnwys gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg. 

 

Bydd angen i chi fod ar gael am gyfweliad rhwng 14-16 Awst 2019.

 

Mi fydd y brentisiaeth yn cychwyn diwedd Awst 2019.

Cyflog:          £12,600

Cytundeb:     15 mis

Oriau:           35.75

Lleoliad:        Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ

 

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mawrth 23 Gorffennaf 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  Nid ydym yn derbyn CV. Er mwyn darganfod fwy o wybodaeth, ewch i http://www.s4c.cymru/cy/swyddi/.

Hysbyseb Prentis Cyllid Terfynnol2.pdf

Share