Hysbyseb Materion Busnes

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ym maes darlledu?  A fyddech yn hoffi ennill cymhwyster tra'n ennill cyflog, os felly, ar eich cyfer chi y mae'r brentisiaeth hon.

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Materion Busnes.  Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio mewn adran sy'n cefnogi'r tîm comisiynu o fewn S4C.  Yn ogystal, byddwch yn dysgu am y gwahanol feysydd busnes sy'n ymwneud â darparu gwasanaeth darlledu ar draws gwasanaethau teledu ac ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ystod y cynllun byddwch yn cael hyfforddiant ymarferol sy’n berthnasol i’r swydd, wrth astudio tuag at gymhwyster Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 4 (Hysbysebu a Chyfathrebu Marchnata). Gall unrhyw un sy'n 18 + oed pan fyddant yn dechrau, ac nad oes ganddynt radd raddedig ymgeisio.

Bydd angen o leiaf pedwar TGAU arnoch, gan gynnwys gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg. 

Bydd angen i chi fod ar gael am gyfweliad rhwng 14-16 Awst 2019.

Mi fydd y brentisiaeth yn cychwyn Medi 2019.

Cyflog:          £12,600

Cytundeb:     15 mis

Oriau:           35.75

Lleoliad:        Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mawrth 23 Gorffennaf 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  Nid ydym yn derbyn CV. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.s4c.cymru/cy/swyddi/

Hysbyseb Prentis Materion Busnes Terfynol1.pdf

Share