Chwilio am artistiaid dawns i greu sioeau newydd i gynulleidfaoedd gwledig

Mae ail Fenter Dawns Deithiol Wledig dair-blynedd 2018-2021 yn cael ei lansio heno yn The Place, Llundain

Comisiwn o £10,000 ar gynnig i gwmnïau sydd â’u cartref yn y DU i greu gwaith newydd

£10,000 arall i’w gynnig i artist neu gwmni o Gymru i greu gwaith newydd

Cyllid hyd at £5,000 ar gyfer 6 chwmni i addasu gwaith sydd eisoes ar gael i fynd ar daith mewn ardaloedd gwledig

Mae ail gyfnod cynllun i wella mynediad i’r ddawns mewn cymunedau gwledig wedi’i lansio heno gyda galwad am artistiaid sydd â diddordeb mewn creu neu ddatblygu gwaith i neuaddau pentref. Partneriaeth yw Menter Dawns Deithiol Wledig 2 rhwng y Fforwm Teithio Gwledig Cenedlaethol (NRTF) a The Place, Take Art a China Plate. Nid oes digon o ddawns yn cael ei chyflwyno ar y cylch teithio gwledig ac mae’r bartneriaeth yn edrych i gynyddu cyfleoedd i gynulleidfaoedd gwledig brofi’r ffurf yma ar gelfyddyd.

A hithau wedi derbyn ail ddyfarniad sylweddol gan raglen deithiol strategol Cyngor Celfyddydau Lloegr a dyfarniad newydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae’r bartneriaeth yn gallu cynnig dau gomisiwn o £10,000 i gwmnïau dawns i greu sioe newydd i fynd ar daith yng nghefn gwlad y mae’n rhaid i un ohonynt fod yng Nghymru. Ceir hefyd nifer cyfyngedig o grantiau o hyd at £5,000 i artistiaid sydd â sioeau ar gael yn barod i’w haddasu i fynd ar daith yng nghefn gwlad.

Wrth siarad am yr alwad, meddai Ralph Lister, Cyfarwyddwr, NRTF, Menter Dawns Deithiol Wledig, “Mae’r partneriaid yn llawn cyffro am adeiladu ar lwyddiannau’r 3 blynedd gyntaf ac wrth eu boddau y bydd presenoldeb cryfach yng Nghymru. Mae’r datblygiad hwn yn dangos bod y prosiect yn gweithio a bydd cronfa gefnogaeth ehangach yn cryfhau ei gynaliadwyedd y tu hwnt i 2021”.

Dyma ail gyfnod prosiect sydd eisoes wedi gweld bgroup Ben Wright yn cael ei gomisiynu i greu Point of Echoes a nifer o gwmnïau i fynd ati i addasu gweithiau sydd eisoes yn bodoli. Wrth siarad am y profiad o fynd ar daith wledig ar ôl cymryd rhan yng nghyfnod un, meddai Luca Silvestrini, Cyfarwyddwr Artistig ei gwmni dawns Protein, “Rydyn ni wedi gwirioni’n bot. Dw i erioed wedi gweld dawnswyr a’u criw’n fwy bodlon eu byd ac yn awyddus i wneud mwy”. 

Mae Menter Dawns Deithiol Wledig 2 yn dilyn ymateb y tu hwnt o gadarnhaol i gyfnod cyntaf y prosiect gan gynlluniau a hyrwyddwyr teithio gwledig a gymerodd ran, gyda 93% o hyrwyddwyr yn sôn am gynnydd yn y diddordeb mewn hyrwyddo’r ddawns a 100% o gynlluniau teithio’n sôn bod y Fenter wedi cynyddu eu diddordeb mewn rhaglennu dawns. Sector twf yn niwydiant celfyddydau’r DU yw teithio gwledig, gyda ffigurau NRTF yn dangos bod niferoedd y cynulleidfaoedd sy’n mynychu sioeau mewn neuaddau pentref ac mewn digwyddiadau awyr agored yng nghefn gwlad wedi cynyddu 26% er 2006/7.

Dylai cwmnïau sydd â diddordeb mewn gwneud cais ymweld ag www.theplace.org.uk  www.theplace.org.uk/rural-touring  

am wybodaeth bellach 

RTDI 2 Artist Call Out - English VersionRTDI 2 Artist Call Out Welsh Version

Share