Dyma gyfnod cyffrous iawn i fod yn rhan o dîm Codi Arian - Cymunedol a Digwyddiadau Mind.  Mae iechyd Meddwl yn sicr ar agenda’r cyhoedd, ac mae mwy o bobl nag erioed eisiau gwneud yn siŵr bod Mind ar gael i helpu unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl trwy godi arian i ni. Rydym ni’n chwilio am Gydlynydd Codi Arian yn y Gymuned i helpu tîm Codi Arian ar gyfer Digwyddiadau a'r Gymuned i gyflawni targedau incwm a sicrhau bod ein codwyr arian yn cael profiad gwerthfawr wrth godi arian i Mind, trwy roi cefnogaeth o ansawdd uchel iddyn nhw.  

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cynllun cyfathrebu cadarn i’n cefnogwyr sy’n codi arian sydd wedi dewis trefnu gweithgaredd, her neu ddigwyddiad eu hunain ar ran Mind. Byddwch wedi eich lleoli yn y swyddfa yng Nghaerdydd ac yn adrodd i Uwch Swyddog Codi Arian yn y Gymuned Cymru. 

Dyddiad cau: 19 Awst 

Cyfweliadau:  4 Medi:

Mwy o wybodaeth a gwneud cais.

Share