Rydyn ni’n chwilio am Cynorthwy-ydd Cysylltiadau Cwsmeriaid Dwyieithog i helpu ni i ddarparu gwasanaeth cwsmer hynod yn Swyddfa Docynnau brysur Canolfan Mileniwm Cymru.

Mae deiliad y swydd hon yn gyfrifol am roi gwasanaeth croesawgar, effeithlon, gwybodus a chyfeillgar, gan hyrwyddo Canolfan Mileniwm Cymru a'i gweithgareddau ym mhob cyfrwng. Darparu cymorth gweinyddol i'r Swyddfa Docynnau a datblygu a rheoli defnydd effeithiol o'r system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaida phob dull angenrheidiol arall i wasanaethu ein cwsmeriaid.

Am fwy o fanylion, plîs ewch i ein wefan: https://www.wmc.org.uk/cy/troedyn/gyrfaoedd/ 

“Rydyn ni’n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi’n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi’i gyflwyno yn Saesneg”

Share