Ni’n hapus iawn i allu cyhoeddi ein bod ni’n chwilio am Gynorthwydd Marchnata llawn amser i ymuno tîm Clwb! Darllenwch y bit disgrifiad swydd isod ag os oes diddordeb gyda chi i geisio am y swydd, ebostiwch eich CV a llythyr eglurhaol at meg@clwb.net erbyn Awst 15, 2018!

Mi fydd gofyn i’r Cynorthwydd Marchnata fod yn gyfrifol am y gweithredoedd canlynol yng Nghlwb Ifor Bach :

1. CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

 • Amserlenni cynnwys ar bob platfform cyfryngau cymdeithasol
 • Creu storïau rheolaidd ar Instagram a Snapchat
 • Cyhoeddi sioeau dros bob platfform
 • Cyfathrebu gyda cwsmeriaid

2. DYLUNIO

 • Creu posteri ar gyfer digwyddiadau yn barod ar gyfer cyhoeddi sioeau
 • Creu posteri a chynnwys ychwanegol ar gyfer prisiau arbennig
 • Creu gwaith celf ar gfyer sioeau mewnol
 • Cynllunio baneri a lluniau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol
 • Cynllunio baneri ar gyfer sgriniau digidol yn yr adeilad

3. CYNNWYS

 • Creu rhestr digwyddiadau misol i’r wasg
 • Creu cynnwys sydd yn addas ar gyfer cyhoeddi sioeau gyda’r bwriad o werthu mwy o docynnau
 • Creu cynnwys i’w defnyddio ar draws platfformau cyfryngau cymdeithasol gyda’r bwriad o wella cyfathrebu gyda cwsmeriaid

4. CYFRIFOLDEBAU ERAILL

 • Printio ac hwyluso y dosbarthiad o bosteri
 • Postio lluniau o ddigwyddiadau yn ogystal â’r photo booth ar gyfryngau cymdeithasol
 • Cynnig syniadau ar gyfer strategaeth marchnata ehangach 
 • Diweddaru gwybodaeth ynglun â digwyddiadau ar ein gwefan

5. GWAITH YCHWANEGOL

 • Cynorthwyo gyda unrhyw waith ychwanegol a gofynnir gan y cyflogwr o bryd i’w gilydd

6. GORUCHWYLIAETH

 • Mi fydd y Cynorthwydd Marchnata yn atebol i’r Swyddog Marchnata o ddydd i ddydd, ond yn y pendraw i’r Bwrdd trwy’r Prif Weithredwr.

PROFIAD, SGILIAU A CYMWYSEDDAU HANFODOL

 • Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg
 • Angerdd tuag at gerddoriaeth byw ac yn wybodus o dueddiadau cyfredol yn y sector
 • Profiad blaenorol neu gradd o fewn marchnata, hysbysebu neu dylunio graffeg
 • Diddordeb mewn cyfryngau cymdeithasol, ymgysylltu a tueddiadau
 • Persenoliaeth hyderus a brwd
 • Sgiliau trefnu a gweinyddol gwych
 • Y gallu i weithio yn hyblyg mewn tîm bach, trwy adeiladu ar berthynas bositif gyda cyd-weithwyr

Share