​Rydyn ni’n edrych am is cynorthwyydd i ymuno a tîm COPA. Mae hwn yn rôl sydd yn gyffroes ac yn amrywiol sydd wedi anelu at rywun sydd yn edrych i ddatblygu ei yrfa o fewn y diwydiant cynhyrchu fideo a theledu. 

Prif Gyfrifoldebau 

 • Gweithio gyda chynhyrchydd creadigol i drefnu a rhedeg prosiectau fel ymchwilio, amserlenni, trefnu lleoliadau a chriw a helpu gyda gwaith papur. 
 • Cefnogi ein criw ar leoliad. Cwrdd â chyfranwyr, helpu gydag offer a helpu sicrhau bod trefn y dydd yn rhedeg yn iawn. 
 • Helpu ein golygyddion gyda golygu deunydd iaith Gymraeg - Trawsgrifio, cyfieithu ac is-deitlo. 

Cyfrifoldebau arall:

 • Creu deunydd ar gyfer ffrydiau cymdeithasol COPA - Lluniau, fideos, blogio. 
 • Helpu gyda pharatoi ac edrych ar ôl offer camera cyn ac ar ôl ffilmio. 
 • Helpu ein tîm drôn ar leoliad. 

Mae rhaid i chi: 

 • Bod yn rhugl yn y Gymraeg a Saesneg 
 • Gael trwydded yrru llawn (DU) 
 • Cyflwyno enghreifftiau sydd yn dangos angerdd i weithio o fewn y diwydiant creadigol. 
 • Bydd cyfle i chi datblygu sgiliau penodol  yn ystod eich amser gyda’r tîm ond, fydd hi’n ddelfrydol os ydych chi gyda:
 • Profiad gyda gwaith papur cynhyrchu (Asesiad risg, amserlenni a.y.b) 
 • Yn gwybod bach am offer camera 
 • Profiad gyda defnyddio meddalwedd golygu. 
 • Profiad o drawsgrifio ac isdeitlo yn gywir. 
 • Mwynhau cwrdd â chymdeithasu gyda phobl newydd.  
 • Byw o fewn un awr o ein swyddfa ni yng Nghaerdydd 

Profiad o yrru ceir mawr a faniau 

Os rydych chi’n meddwl bod chi’n iawn ar gyfer y rôl yma, anfonwch e-bost (gyda llythyr eglurhaol) i hello@copacymru.com yn Gymraeg neu Saesneg. Defnyddiwch y llythyr eglurhaol i egluro eich cymhelliant tuag at wneud cais am y swydd ac egluro pam chi yw'r person gorau am y swydd. Dyle eich CV cynnwys trosolwg o eich gwaith a phrofiad blaenorol. Dyle fe hefyd profi bod chi’n cwrdd ar ofynion hanfodol o’r swydd fel sydd wedi nodi uchod. Mae hefyd rhaid darparu o leiaf dau gyfeirnod. 

Cyflog yn ddibynnol ar brofiad. 

Cyfnod cynradd: 3 mis (llawn amser).

Dyddiad cau yw 30 Awst, 2019. 

Share