Rydyn ni’n chwilio am Ddirprwy Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid i helpu ni i ddarparu gwasanaeth cwsmer hynod yn Swyddfa Docynnau brysur Canolfan Mileniwm Cymru.

 

Mae’r rôl yn cyfrifol am rheoli gweithrediadau tocynnau dydd i ddydd ac arwain tîm y rheng flaen yn ogystal â cynorthwyo’r Rheolwyr Cysylltiadau cwsmeiriaid i wireddu amcanion project.

 

Am fwy o fanylion, plîs ewch i ein wefan: https://www.wmc.org.uk/cy/troedyn/gyrfaoedd/ 

 

“Rydyn ni’n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi’n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi’i gyflwyno yn Saesneg”

 

Share