Rydyn ni’n chwilio am Dirprwy Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid i helpu ni i ddarparu gwasanaeth cwsmer hynod yn Swyddfa Docynnau brysur Canolfan Mileniwm Cymru.

Mae’r rôl yn cyfrifol am cynorthwyo’r Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid gyda gweithrediadau dyddiol y Swyddfa Docynnau. I ddatblygu a rheoli Cynorthwywyr Cysylltiadau Cwsmeriaid yn eu swyddogaethau gan sicrhau lefel uchel o ofal a gwasanaeth cwsmer bob amser.

Am fwy o fanylion, plîs ewch i ein wefan: https://www.wmc.org.uk/cy/troedyn/gyrfaoedd/ 

“Rydyn ni’n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi’n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi’i gyflwyno yn Saesneg”

Share