£17,238 pro rata

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am unigolyn dynamig sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i lenwi swydd barhaol newydd yn nhîm y Swyddfa Docynnau. Bydd y Goruchwyliwr Swyddfa Docynnau yn cefnogi’r Rheolwr Gwerthu a Mewnwelediad drwy ddirprwyo yn eu habsenoldeb a chyflawni dyletswyddau craidd y Swyddfa Docynnau, gan gynnwys darparu’r safonau gwasanaeth cwsmeriaid uchaf, gwneud y gorau o gyfleoedd gwerthu, cynorthwyo gyda gweithgarwch marchnata, a sicrhau bod Derbynfa Theatr y Sherman yn gweithio ar ei gorau. Mae'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd, dydd Iau 31 Hydref 2019

Cyfweliadau: Dydd Iau 07 Tachwedd 2019

I wybod mwy am y cyfle cyffrous yma ac i ymgeisio

Share