Rydym yn chwilio am Reolwr/wraig Marchnata a Brand uwch sy’n gweithredu’n ddigidol yn bennaf, i arwain yr ymgyrchoedd marchnata ac ymgysylltu ar gyfer ein gŵyl ryngwladol flynyddol, Gŵyl y Llais, ynghyd â meysydd blaenllaw eraill yn ein rhaglen artistig.

Gŵyl ryngwladol Canolfan Mileniwm Cymru yw Gŵyl y Llais sy’n cael ei gynnal yng Nghaerdydd ac sydd yn dathlu’r llais yn ei holl ysblander. Dechreuodd yr Ŵyl yn 2016 gyda dros 100 o berfformiadau ar draws y ddinas, yn llenwi Caerdydd gyda thalentau gwefreiddiol cantorion a pherfformwyr o bedwar ban y byd. Bu artistiaid fel John Cale, Van Morrison, Patti Smith, Gruff Rhys a Laura Marling yn ein helpu i sicrhau bod Gŵyl y Llais yn llwyddiant ysgubol a thrwy hynny ein cyflwyno i gynulleidfaoedd newydd. Ein huchelgais yw bod yr Ŵyl yn ddathliad blynyddol o 2020 ymlaen.

Ochr yn ochr â Gŵyl y Llais rydym hefyd yn rhaglennu tymhorau theatr gyfoes sy’n cynnwys cynyrchiadau mewnol a chabaret gan gynnwys comedi, cerddoriaeth, bwrlesg a drag. Mae’r llinynnau yma’n gymesur â gynulleidfa Gŵyl y Llais a’r hyn yr ydym yn dymuno datblygu a thyfu.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â Chanolfan Mileniwm Cymru a Gŵyl y Llais mewn cyfnod cyffrous iawn yn ei ddatblygiad. Gan weithio’n agos gyda’r Pennaeth Brand a Digidol a rhanddeiliaid eraill megis Cynhyrchydd Creadigol Gweithredol Gŵyl y Llais a Rheolwr yr Ŵyl, byddant yn creu strategaeth marchnata a brand hirdymor sy’n cynyddu cyrhaeddiad ac enw da’r Ŵyl yn y DU ac yn rhyngwladol yn ogystal â datblygu ac ehangu cynulleidfaoedd ar draws meysydd eraill. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan annatod o siapio dyfodol yr Ŵyl ac elfennau lleol ein rhaglen artistig.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol dros 5 mlynedd o brofiad o ddarparu ymgyrchoedd marchnata creadigol a llwyddiannus ar gyfer sefydliadau diwylliannol ar lefel uwch. Bydd y rôl hon yn bennaf gyfrifol am arwain yr ymgyrch farchnata a’r strategaeth ar gyfer Gŵyl Llais 2020.  Bydd hefyd yn gyfrifol am weithredu a goruchwylio ymgyrchoedd sy'n cysylltu cynulleidfa Gŵyl y Llais â llinynnau tebyg yn ein rhaglen artistig, megis cabaret byw a chynyrchiadau theatr gyfoes ein hunain .

Am fwy o fanylion, plîs ewch i ein wefan: https://www.wmc.org.uk/cy/troedyn/gyrfaoedd/ 

“Rydyn ni’n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi’n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi’i gyflwyno yn Saesneg”

Share