Rydyn ni eisiau gwneud Cymru'n lle gwell i bobl ddall ac a golwg rhannol fyw ac yn lle lle nad oes angen i neb golli eu golwg yn ddiangen. Gallwch chi ein helpu i gyflawni hyn.

Ni yw'r Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) ac rydyn ni yma ar gyfer pawb a effeithir gan golled golwg. Mae gweithio i ni'n golygu gweithio i un o elusennau mwyaf y DU, gan gefnogi dros 111,000 o bobl sy'n byw gyda cholled golwg yng Nghymru.

Mae RNIB yn angerddol am fynd i'r afael a'r gwahaniaethu a'r eithrio cymdeithasol mae pobl ddall ac a golwg rhannol yn eu hwynebu. 

Mae'r swydd hon yn rhan o'n tim Materion Allanol yng Nghymru. Rydyn ni'n chwilio am reolwr cyfathrebu dwyieithog sy'n meddu ar hanes cadarn o gyflawni gwaith Cysylltiadau Cyhoeddus trawiadol a'r wybodaeth, y gallu a'r egni i ysbrydoli a gweithio gyda phobl ddall ac a golwg rhannol, staff, gwirfoddolwyr a phartneriaid. 

Os hoffech neud cais am y swydd wych hon, cofiwch ddarllen y dogfennau isod, wedyn cliciwch "Apply Online" ar waelod y tudalen, uwch lwythwch eich CV a llythyr cais, ac esboniwch i ni sut yr ydych chi yn arddangos y sgiliau arbenigol, gwybodaeth a phrofiad (Darn 1). Mae arweiniad am sut mae cwblhau'r broses ar waelod pob tudalen. 

Swydd Disgrifiad (cysylltwch a mark.powell@rnib.org.uk ar gyfer copi o'r Swydd Disgrifiad)

Dyddiau cau ar gyfer ceisiadau: 8 Medi

Dyddiad cyfweld: 18 Medi

Mae RNIB yn ymrwymedig i fod yn sefydliad Cyfle Cyfartal ac rydyn ni'n croesawu ceisiadau gan bobl a cholled golwg.

Gwneud cais

Share