Mae Grŵp Gorilla am apwyntio Rheolwr Data, a fydd yn gyfrifol am reoli data cyfryngau o fewn yr adnoddau. Rydyn yn chwilio am unigolyn sydd yn gallu darparu lefel uchel o wasanaeth i’n gleientiaid.

Prif gyfrifoldebau:

  • Bod yn atebol ac yn gyfrifol am reoli data cyfryngau o fewn adnoddau Gorilla;
  • Sicrhau y darperir lefel uchel o wasanaeth a darpariaeth i gleientiaid.

Anfonwch eich cais, gan gynnwys CV a llythyr cefnogol yn nodi lefel eich profiad a’ch disgwyliadau o ran ystod cyflog i jobs@gorillagroup.tv

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Dydd Mercher 21ain Awst 2019

Share