SWYDD: Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol

CYFRADD TÂL: UK Theatres / Equity MRSL Gradd 2DYDDIADAU: Llun 22ain Hydref 2018 – Sadwrn 29ain Rhagfyr 2018

LLEOLIAD: Theatr y Sherman, Caerdydd

DISGRIFIAD:

Rydyn ni wrthi’n chwilio am RLlC ar gyfer cynhyrchiad Nadolig ein Prif Lwyfan o ‘Alice in Wonderland’ – sioe actor/gerddor wedi’i chyfarwyddo gan Rachel O’Riordan.

Dylai ymgeiswyr feddu ar brofiad ym maes olrhain propiau a dodrefn ac ar sgiliau creu a chynnal propiau gwych.

Bydd disgwyl i chi fynychu, cyfrannu tuag at, a chofnodi cyfarfodydd cynhyrchu.

Efallai y bydd disgwyl i chi ddirprwyo’r DRLl mewn ymarferion ar brydiau.

Bydd disgwyl i chi gynorthwyo gydag ail-osod pob perfformiad, a chyflawni ciwiau llwyfan yn ystod perfformiadau, a diweddaru cofnodion manwl o osodiadau a phlotiau rhediad.

Byddai profiad o weithio ar sioeau actor-gerddor maint canolig-mawr yn ddymunol.

Mae’r gallu i yrru fan yn ddymunol.

Gellir canfod amserlen berfformio llawn ar:

http://www.shermantheatre.co.uk/performance/theatre/alice-in-wonderland-18/

Anfonwch CV a llythyr o ddatganiad at

chris.peterson@shermantheatre.co.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 13eg Gorffennaf am 12yh.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar 23ain Gorffennaf.

Share