£22,410 y flwyddyn

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr y Swyddfa Docynnau a Data profiadol i reoli’r Swyddfa Docynnau, i fanteisio i’r eithaf ar y cyfle i gyrraedd targedau gwerthu a datblygu’r lefelau uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid. I recriwtio, datblygu a rheoli perfformiad tîm y Swyddfa Docynnau er mwyn sicrhau bod y theatr yn rhagori ar amcanion ei chynllun busnes yn barhaus. Cynorthwyo â’r gweithgareddau marchnata o fewn tîm integredig Marchnata a Chyfathrebu, gyda chyfrifoldebau penodol yn ymwneud â gweithgareddau dadansoddi data a marchnata digidol. Cefnogi’r Rheolwr Datblygu er mwyn cynyddu rhoddion wrth werthu tocynnau a chynorthwyo â gweithgareddau eraill i godi arian. Dyma gyfle gwych i rywun sy'n awyddus i wneud ei farc yn un o theatrau cynhyrchu mwyaf cyffrous gwledydd Prydain, mewn dinas brydferth a ffyniannus sy'n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd ar ddydd Gwener 13 Medi 2019

Cyfweliadau: Dydd Gwener 20 Medi 2019

I wybod mwy am y cyfle cyffrous yma ac i ymgeisio.  

 

Share