Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) yn recriwtio! Rydyn ni’n edrych am Reolwr/wraig Codi Arian a Datblygu i ymuno â staff presennol. Wedi ei ffurfio ym mis Hydref 2017, mae CCIC yn elusen nid er elw, gofrestredig a dyma’r sefydliad arweiniol sydd bellach yn gyfrifol am drosglwyddo’r chwe ensemble ieuenctid cenedlaethol yn ogystal â datblygu rhaglen waith blwyddyn gron, gynaliadwy sydd hefyd yn helpu i hybu gwell mynediad i’r celfyddydau ar gyfer pobl ifanc ledled Cymru, waeth beth fo’u cefndir.

Mae hwn yn gyfle cyffrous ar gyfer codwr arian profiadol i ymuno â CCIC ar adeg o dwf sylweddol ac i gefnogi ein datblygiad parhaus. Yn y cyfle cyffrous hwn, byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Prif Swyddog Gweithredol (PSG), gan dderbyn cyfrifoldeb am drosglwyddo ein strategaeth codi arian newydd i ffurfio perthnasau newydd a rheoli rhai sy’n bodoli eisoes gyda sefydliadau ac ymddiriedolaethau maint bychan a chanolig. Bydd y rôl yn galw am berson sy’n fodlon gweithio’n annibynnol mewn modd hyblyg, gyda fawr ddim goruchwyliaeth.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gyfathrebydd hyderus ac yn gallu datblygu perthnasau da yn fewnol ac yn allanol, er mwyn codi arian i gefnogi ein nodau ac amcanion strategol. Byddwch yn helpu i sicrhau bod trosglwyddiad y strategaeth codi arian yn arwain at well cynaliadwyedd i’r sefydliad a’n bod yn cyflawni targedau codi arian blynyddol fel rhan o agwedd wedi ei rheoli tuag at gynhyrchu incwm. Fel rhan o’ch rôl byddwch yn sicrhau bod codi arian oddi wrth sefydliadau ac ymddiriedolaethau’n gweithio’n effeithlon ochr-yn-ochr â strategaethau ennill incwm eraill, yn cynnwys rhoddion gan unigolion a nawdd.

 

Mwy o wybodaeth a gwneud cais.

 

Pecyn Swydd

Share