Mae'r Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau yn creu cyfathrebiadau effeithiol i ysbrydoli pobl i ddyheu am fyd sy'n gyfoethocach o ran byd natur. Bydd y rôl yn helpu i gyflawni strategaeth gyfathrebu'r DU yng Nghymru, gan sicrhau bod yr hyn a ddywedwn yn cyffroi ac yn ysbrydoli pobl i chwarae eu rhan i achub byd natur, gan gynnwys trwy ddigwyddiadau.

Mae'r rôl hon yn perthyn i'r adran Codi Arian a Chyfathrebu fel rhan o'r tîm Cyfathrebu. Bydd y rôl yn cyfrannu tuag at gynllunio a darparu gweithgareddau sy'n gysylltiedig â chyfathrebu i gynyddu cefnogaeth i'r RSPB a chyflawni amcanion yr RSPB yng Nghymru.

Bydd deiliad y swydd yn:

  • arwain ar reoli ceisiadau o'r cyfryngau ac ymholiadau a ddaw trwy gyfryngau cymdeithasol, meithrin a chynnal perthynas â newyddiadurwyr yng Nghymru, cysylltiadau cyfryngau a phartneriaid eraill.
  • datblygu cynnwys a negeseuon sy'n helpu i gyflawni amcanion allweddol yr RSPB yng Nghymru a ledled y DU, gan gynnwys creu deunydd ar gyfer yr RSPB a chyhoeddiadau allanol, blogiau, gwefannau a sianeli cyfryngau cymdeithasol.
  • deall a lliniaru materion a allai arwain at niweidio enw da'r RSPB ar draws pob sianel gyfathrebu.
  • gweithio gyda chydweithwyr i ddyfeisio a chynnal rhaglen y cytunwyd arni o ddigwyddiadau ledled y wlad, gan arwain ar eu hyrwyddo a'u marchnata.
  • paratoi sesiynau briffio proffesiynol a hyfforddiant cyfathrebu sy'n galluogi llefarwyr yr RSPB i gyfleu amcanion yr RSPB yn glir i'r cyfryngau a chynulleidfaoedd eraill.

Bydd y Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau yn rhywun sy'n gallu gweithio'n hyderus ar sawl peth ar yr un pryd, ac yn gallu rheoli portffolio o weithgareddau cyfathrebu amrywiol trwy nifer o sianeli a digwyddiadau. Byddant yn sicrhau bod y gwaith maen nhw'n gyfrifol amdano wedi'i gynllunio'n dda, yn cwrdd â safonau y cytunwyd arnynt ac yn cael ei werthuso. Byddant yn ymwneud ag ystod o dimau prosiect, yn gallu rhoi strategaeth ar waith mewn ffyrdd creadigol a sicrhau bod blaenoriaethau'n cael eu cyflawni.

Anfonwch fanylion y cais at:ffion.llyr@rspb.org.uk

Share