Mae Orchard yn asiantaeth greadigol flaenllaw sydd wedi'i lleoli yng nghanol Caerdydd a'i nod ywdod â syniadau'n fyw. Mae'r Swyddog Gweithredol Cyfrifon Cysylltiadau Cyhoeddus yn gyfrifol amwireddu ymgyrchoedd mewnol ac ymgyrchoedd ein cleientiaid i'r safon uchaf bosib. Mae'rSwyddog yn arbenigwr aml-dasgio, yn gyfathrebwr clir, yn storïwr eithriadol ac yn aelodamryddawn o'r tîm sy'n ffynnu ar y pwysau sy'n codi o ddydd i ddydd mewn tîm prysur gyda llwythgwaith amrywiol.

• Mae siaradwr Cymraeg rhugl yn hanfodol• Cyflog: £22,000-£26,500

Cyfrifoldebau a thargedau penodolO ddydd i ddydd

• Cynnal cyfrifon Cysylltiadau Cyhoeddus sydd wedi'u cytuno, o reoli'r cleient i weinyddu'rcyfrif• Ysgrifennu a chreu cynnwys, datganiadau i'r wasg, straeon, erthyglau, postiadaucyfryngau cymdeithasol, astudiaethau achos a darnau cynnyrch;• Cynnig datganiadau i'r wasg a syniadau nodwedd dros y ffôn neu ar e-bost inewyddiadurwyr cenedlaethol, rhanbarthol a masnachol, o ddeunydd print, i ddarlledu acar-lein, er mwyn ennyn eu diddordeb i gynnwys straeon y cleientiaid;• Cysylltiadau â'r cyfryngau – ymateb i alwadau ffôn ac e-byst gan newyddiadurwyr;• Trefnu cyfweliadau a chyfarfodydd golygyddol gyda newyddiadurwyr allweddol ar gyferllefarwyr y cleientiaid – yn bersonol neu dros y ffôn – a hwyluso'r cyfarfodydd hyn pan fo'nbriodol;• Monitro sylw yn y cyfryngau a chyflwyno adroddiadau ar hyn i'r tîm ehangach a'rcleientiaid;• Mynd i ddigwyddiadau cleientiaid a chynadleddau diwydiant;• Ymdrin â chyfrifon cyfryngau cymdeithasol cleientiaid fel eu tudalennau Twitter, Facebookneu LinkedIn gyda gwybodaeth graff am dactegau marchnata digidol a sut i'w cyflawni;• Trefnu a chyflawni ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol y telir amdanynt ar rancleientiaid;2• Cyflwyno adroddiadau dadansoddol ar gyfryngau cymdeithasol, gan adrodd ar draffig,ymgysylltiad a niferoedd dilynwr;• Trin a thrafod syniadau newydd ar gyfer ymgyrchoedd

Mwy o wybodaeth a gwneud cais. 

Share