Gwir Gofnod o Gyfnod 

Mae Archif Menywod Cymru Women’s Archive Wales yn dymuno penodi 

SWYDDOG PROSIECT (casglu dogfennau a gofal cyllidol) 

CRIW HANES LLAFAR (arbenigwyr sain a fideo a holwr/ holwraig) 

i gynnal prosiect i ddiogelu dogfennau a lleisiau Aelodau Cynulliad benywaidd yng ngwleidyddiaeth Cymru 1999-2019 

Ar sail llawrydd am ddeunaw mis 

Telerau ac amodau neu wybodaeth bellach oddi wrth: Gydlynydd y Prosiect ar 07453458208 / 01792 893410 

CV a llythyr ymgeisio i 10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe, SA4 6TX erbyn Awst 19eg; Cyfweliadau: wythnos Medi 9fed 

 

Share