CYFLOG:      £26,243 – £29,515

Lleoliad: Caerfyrddin, Caerdydd neu Fangor

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu a hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc.

Byddwch yn chwarae rhan allweddol yng ngwaith Cynllunio Academaidd y Coleg a chynlluniau ehangach dan arweiniad Llywodraeth Cymru i geisio cynyddu’r niferoedd sy’n astudio’r Gymraeg hyd at Safon Uwch ac fel pwnc gradd yn y prifysgolion. Bydd deiliad y swydd hefyd yn annog ac yn hwyluso cydweithio gydag ac ar draws  adrannau Cymraeg y prifysgolion.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gefndir addysgol perthnasol yn y Dyniaethau,  profiad o drefnu a chydlynu gweithgareddau a digwyddiadau difyr sydd yn medru dal dychymyg cynulleidfa o bobl ifainc a gwybodaeth am y sector addysg uwchradd.

Am fanylion llawn: www.colegcymraeg.ac.uk/swyddi

Share