(Tymor penodol o 3 Medi 2018 tan 25 Tachwedd 2018 - Taith y Hydref)

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio Technegwyr Llwyfan Teithiol am gyfnod penodol ar gyfer ein tymor yr hydref am un wythnos ar ddeg dros gyfnod o ddeuddeg wythnos. Mae’r swydd yn gofyn am agwedd ymarferol a’r angen i adeiladu a dymchwel golygfeydd. Mae profiad blaenorol o weithio gyda chriw llwyfan a bod yn gyfarwydd â rheoliadau CDM cyfredol yn hanfodol, ac felly hefyd dealltwriaeth o hedfan a rigio a delio a gofalu am eiddo.  Ni fydd y swyddi yn cynnwys unrhyw waith A/V neu Lx.

Mae’r swyddi yn cael eu hysbysebu fel swyddi cyfnod penodol dros gyfnod y tymor, oriau llawn amser, Wedi’i leoli yng Nghaerdydd gyda theithio â thâl i theatrau eraill yn y DU.

Dylai’r ymgeiswyr fod yn frwdfrydig, yn hyblyg a dibynadwy a meddu ar agwedd gadarnhaol.

Pecyn Gwybodaeth

Manylion ymgeisio ar gael yma.

Share