GWEITHREDYDD TECHNEGOL 

Mae Grŵp Gorilla am apwyntio Gweithredydd Technegol profiadol i weithio yn y tîm ôl-gynhyrchu am gyfnod o 6 mis. Rydym yn chwilio am unigolyn gyda dealltwriaeth fras o ôl-gynhyrchu, Avid Media Composer a phrofiad gyda DPP AS11.

Prif Gyfrifoldebau:

Gwybodaeth dechnegol o lifoedd gwaith ôl-gynhyrchu yn benodol gyda system Avid a systemau cymysg.

Sicrhau lefel uchel o wasanaeth a chyfleu defnyddiau yn gywir i gleientiaid.

Anfonwch eich cais, gan gynnwys CV a llythyr cefnogol yn nodi lefel eich profiad a’ch disgwyliadau o ran ystod cyflog i jobs@gorillagroup.tv

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 21ain Mehefin 2019

Mwy o wybodaeth ac i ymgeisio  

Share