Rydyn ni’n gartref i’r celfyddydau yng Nghymru, ac yn grochan o greadigrwydd i’r genedl gyfan. Rydyn ni’n tanio’r dychymyg drwy guradu cynyrchiadau teithiol arobryn o’r radd flaenaf – o sioeau cerdd i gomedi a dawns, cabaret a gŵyl ryngwladol. Rydyn ni’n meithrin doniau newydd gyda’n gweithiau ffres, pryfoclyd a phoblogaidd, wedi eu gwreiddio’n ddwfn yn niwylliant ein gwlad. Ac rydyn ni’n ennyn angerdd pobl ifanc dros y celfyddydau, gan roi iddynt gyfleoedd dysgu sy’n newid eu bywydau ac yn rhoi cyfle iddynt ddisgleirio.

Ni yw Canolfan Mileniwm Cymru. Tanwydd i’r dychymyg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â Chanolfan Mileniwm Cymru ar adeg gyffrous wrth i ni baratoi i ailgynllunio ein gofod blaen tŷ er mwyn gwella’r croeso a roddir i’n hymwelwyr a gwahodd pobl o bob oed a chefndir i ennyn profiadau o’r celfyddydau perfformio yn ein gofod yn rhad ac am ddim.  Bydd y gweithgareddau hyn yn canolbwyntio ar brofiadau digidol rhyngweithiol a fydd yn adrodd stori ein brand, yn dathlu ein diwylliant cenedlaethol ac yn creu rhyngweithio ystyrlon â'r celfyddydau perfformio er mwyn ysgogi'r dychymyg.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol dros bum mlynedd o brofiad o gyflwyno cynnyrch digidol creadigol a chadarn gan ddefnyddio ystod o dechnoleg arloesol a sefydledig. Yn ddelfrydol, bydd eu gwaith wedi cael ei ddefnyddio gan nifer fawr o ddefnyddwyr mewn mannau cyhoeddus a bydd ganddynt sgiliau adrodd stori ragorol, gweledigaeth greadigol a lefel uchel o hyfedredd technegol.

Mwy o wybodaeth. 

 

Senior Producer (digital experiences) role profile WELSH.docx

Share