Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe - Cymrodoriaethau Creadigrwydd 2019/20

Gan ddechrau ym mis Hydref 2019, mae Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe'n cynnig dwy Gymrodoriaeth Creadigrwydd ar gyfer artistiaid proffesiynol sy'n ymarfer mewn unrhyw gyfrwng (gan gynnwys ysgrifenwyr, artistiaid gweledol, perfformwyr, gwneuthurwyr, cerddorion ac eraill) i greu gwaith newydd wedi'i ysbrydoli gan yr ymchwil academaidd arloesol a wneir yn y Brifysgol.

Mae pob cymrodoriaeth 12 mis o hyd yn cynnwys grant gwerth £10,000 (ynghyd â threuliau llety hyd at £12,000) i'w dalu mewn tri rhandaliad drwy gydol blwyddyn y gymrodoriaeth. Bydd pob un o'r Cymrodorion Creadigrwydd yn ymwneud â phrosiect ymchwil penodol, gan gydweithio â'r arweinydd academaidd a'i dîm i greu gwaith celf newydd i'w gyflwyno, ei berfformio neu ei arddangos ym mis Rhagfyr yn dilyn cyfnod y gymrodoriaeth.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.swansea.ac.uk/cultural-institute/creativity/creativity-fellowships/

 

Share