Ceisiadau ar gyfer Gohebwyr Ifanc Into Film ar agor nawr!

Gellir gwneud cais i fod yn Ohebydd Ifanc i Into Film a chael y cyfle i gynrychioli Into Film mewn dangosiadau, cyfweliadau wasg a digwyddiadau gyda ser o’r diwydiant ffilm. Rhaid bod rhwng 13 a 18 mlwydd oed a bod yn rhan o’r cynllun am ddwy flynedd a fel rhan o’r prosiect byddan nhw’n cael y cyfle i ddatblygu sgiliau siarad cyhoeddus, cyflwyno, sgwennu a beirniadu.

I wybod mwy cliciwch yma. 

Dyddiad cau : Llun 27 Mai, 12pm. Bydd y cynllun yn rhedeg Hydref 2019-Hydref 2021.

Share