Oes gennych brosiect penodol rydych am ei ddatblygu? Ydych am wybod mwy am wahanol fynonellau ariannu? Angen cymorth ar sut mae ysgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am arian? Os felly dyma'r cwrs i chi.

Anelir y cwrs at?

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer unrhywun sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol boed yn gynhyrchydd, gerddor, actor, ysgrifennwr a.y.y.b. sydd â diddordeb mewn datblygu eu prosiectau. Gall hyn fod drwy ddysgu am wahanol ffynonellau o ariannu, sut mae ennill nawdd tuag at brosiect penodol hyd at sgiliau elfennol wrth ysgrifennu cynigion. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol. Bydd yn ddefnyddiol os oes prosiect gyda chi mewn golwg ond nid yw hyn yn angenrheidiol.

Cyn y cwrs:

Bydd hi'n fuddiol petaech yn medru gwneud ychydig o waith paratoi cyn y cwrs, meddyliwch am brosiect yr hoffech ddatblygu neu efallai gall fod yn brosiect rydych wedi gweithio arni yn y gorffennol.

Erbyn ddiwedd y gweithdy hwn, dylech fod yn gallu:

  • ymchwilio ystod o gyllidwyr i'ch helpu i werthuso pa, os o gwbl, yw'r rhai gorau ar eich cyfer chi
  • ysgrifennu paragraff rhagarweiniol dda (neu fwy) sy'n fframio eich cynnig
  • nodi sut mae cyllidwyr ac aseswyr yn gweithredu a'r prosesau allweddol a ddefnyddir yn gyffredin gan y Loteri ac arianwyr cyhoeddus, yn ogystal ag ymddiriedolaethau a sefydliadau
  • asesu amrywiaeth eich ffrydiau incwm a'r potensial ar gyfer codi arian ychwanegol o ystod o ffynonellau a mathau (ee incwm a enillwyd, crowdfunding, nawdd)

Tiwtor - Laura Drane

Mae Laura yn brofiadol o ysgrifennu cynigion ac am godi arian. Dros yr ugain mlynedd diwetha mae hi wedi llwyddo i sicrhau cyllidebau ar gyfer rhaglenni a digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol.

Mae ei chefndir a'i gwaith cyfredol mewn cynhyrchu gwyliau, digwyddiadau a theithiau, ac felly bydd y sesiwn hon wedi ei wreiddio yn ei phrofiad hi o godi arian.

I archebu ewch at https://www.eventbrite.co.uk/e/gweithdy-ariannu-eich-prosiectfunding-your-project-workshop-tickets-61777408893

Share