Cwrs Rheoli Cynhyrchiad - Teledu, Film, Drama 

11-15/11/19

BBC Roath Lock 

Mae rheoli cynhyrchiad yn her, yn gyffrous ac yn rôl hanfodol i unrhyw gynhyrchiad. Pa bynnag genre yr ydych yn gweithio ynddo, bydd y cwrs modiwlaidd hwn yn rhoi sylfaen wybodaeth drylwyr i chi o'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i ddod yn rheolwr cynhyrchiad rhagorol ac effeithiol. Gan ddefnyddio seminarau rhyngweithiol, ymarferion ymarferol, gweithdai ac enghreifftiau o'r diwydiant, byddwch yn gorffen gyda sylfaen gref i adeiladu eich gyrfa ymhellach ac yn rhagori arni fel rheolydd cynhyrchiad. Mae'n addas ar gyfer Cynhyrchwyr Llinell newydd, Rheolwyr Llinell newydd, Cydlynwyr Cynhyrchu, Dirprwy Cyfarwyddwyr 1af a graddau eraill sy'n dymuno symud i rôl Rheolydd Cynhyrchu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid drwy Screen Skills i dalu hyd at 80% o gost y cwrs hwn a chyrsiau eraill. Darllenwch y wybodaeth yma ogydd: https://bit.ly/2OqnWPq . Os oes angen help arnoch gyda'ch cais am gyllid, anfonwch e-bost at: sian@bectu.org.uk

For more information and details of how to book go to https://www.eventbrite.co.uk/e/rheoli-cynhyrchiad-drama-production-management-tickets-61986233493

Share