Mae De Cymru Trochol yn gyfarfod a gynhelir bedair gwaith y flwyddyn ar gyfer y clwstwr technoleg drochol sydd ar dwf yn ne Cymru. Digwyddiad i ymarferwyr yn y diwydiant ac academyddion rannu gwybodaeth a dysgu am dechnolegau newydd (VR/AR/MR/BR) sy’n annog rhwydweithio a chyfleoedd i gydweithio.

Tanysgrifiwch i gylchlythyr De Cymru Trochol i dderbyn diweddariadau a chael gwybod am y digwyddiadau diweddaraf: 

 

Subscribe

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear about Immersive South Wales:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

VRSW #5

Date 28th Tachwedd
Creative Cardiff
Hyd 19

VRSW #4

Date 3rd Ebrill
Creative Cardiff
Maw 19

VRSW #3

Date 28th Tachwedd
Creative Cardiff
Tach 18

VRSW #2

Date 21st Mehefin
Creative Cardiff
Mai 18

Caerdydd Creadigol a BAFTA Cymru yn dod â chlwstwr realiti de Cymru ynghyd

Creative Cardiff
Tach 17

Share