Mae De Cymru Trochol yn gyfarfod a gynhelir bedair gwaith y flwyddyn ar gyfer y clwstwr technoleg drochol sydd ar dwf yn ne Cymru. Digwyddiad i ymarferwyr yn y diwydiant ac academyddion rannu gwybodaeth a dysgu am dechnolegau newydd (VR/AR/MR/BR) sy’n annog rhwydweithio a chyfleoedd i gydweithio.

Caerdydd Creadigol a BAFTA Cymru yn dod â chlwstwr realiti de Cymru ynghyd

Creative Cardiff
Tach 17

Share