Mae De Cymru Trochol yn gyfarfod a gynhelir bedair gwaith y flwyddyn ar gyfer y clwstwr technoleg drochol sydd ar dwf yn ne Cymru. Digwyddiad i ymarferwyr yn y diwydiant ac academyddion rannu gwybodaeth a dysgu am dechnolegau newydd (VR/AR/MR/BR) sy’n annog rhwydweithio a chyfleoedd i gydweithio.

VRSW #5

Date 28th Tachwedd
Creative Cardiff
Hyd 19

VRSW #4

Date 3rd Ebrill
Creative Cardiff
Maw 19

VRSW #3

Date 28th Tachwedd
Creative Cardiff
Tach 18

VRSW #2

Date 21st Mehefin
Creative Cardiff
Mai 18

Caerdydd Creadigol a BAFTA Cymru yn dod â chlwstwr realiti de Cymru ynghyd

Creative Cardiff
Tach 17

Share