Creative Cardiff
Hyd 15

#1: Dangos a Dweud

19th Hydref, 18:00 - 19:30
Porters Bar

During our first year we offered a programme of ’52 Things’ made with and for the city’s creative community to showcase the fantastic people and places in our city. You can find the full 52 here.

Mae ‘Dangos a Dweud’ Caerdydd Creadigol yn ddigwyddiad chwarterol sy’n rhoi platform i amrywiaeth gyffrous o bobl a phrosiectau creadigol y ddinas. Mae’n dod â chymuned greadigol Caerdydd at ei gilydd o dalent sefydledig i dalent newydd, i glywed am eu huchelgeisiau a’u prosiectau cyfredol. 

Bydd pob un o’r siaradwyr yn rhoi cyflwyniad brys o 10 munud ac yn dod â gwrthrych gyda nhw. Gallai’r gwrthrych fod yn ffynhonnell eu hysbrydoliaeth, offeryn gwaith neu rywbeth sy’n eu cysuro. Bydd y siaradwyr yn rhannu eu gwaith ac yn esbonio pwysigrwydd eu gwrthrych.

Rydym yn hapus iawn i groesawu’r siaradwyr canlynol i’n digwyddiad cyntaf: 

Sarah Cole - Mae Sarah Cole yn rheolwr cynhyrchiad a lleoliad ac yn gyfarwyddwr Cwmni SC Productions. Mae hi wedi gweithio ar amrywiaeth o gynyrchiadau; o wyliau i gyngherddau i ddigwyddiadau mawr awyr agored. Mae Sarah yn gweithio ar brosiect dathlu canmlwyddiant Roald Dahl flwyddyn nesaf mewn cydweithrediad gyda Chanolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales. 

Hilary Wagstaff – Yn dod o Benarth, mae Hillary yn gwneud dillad doliau ac yn artist. Trwy ei chwmni, Moshi Moshi, mae Hilary yn dylunio ac yn creu gwisgoedd bach couture i gasglwyr doliau, yn eu gwerthu trwy Etsy ac mewn ffeiriau doliau rhyngwladol. Mae Hilary’n cyflwyno ei chasgliad diweddaraf yn  BlytheCon UK 2015 yn Llundain, man cyfarfod pwysig i gasglwyr doliau Blythe.

Peter Rogers – Mae Peter yn gynhyrchydd creadigol ac yn gyfarwyddwr Cwmni Bait sydd wedi ennill nifer o wobrau. Ef yw prif gyswllt graffeg symudol ac effeithiau gweledol y cwmni ar draws y cyfryngau yn cynnwys teledu, ffilm, hysbysebu a cherddoriaeth. Bu Peter yn gweithio yn y maes hysbysebu creadigol ac mae hefyd yn nofelydd graffig, felly mae’n dod ag elfen adrodd stori gref i bob partneriaeth cynhyrchu.

Os oes gennych anghenion hygyrchedd ar gyfer y digwyddiad hwn, ebostiwch: creativecardiff@caerdydd.ac.uk

Share