Dr Francesca Sobande

Mae Francesca yn Ddarlithydd yn Astudiaethau’r Cyfryngau Digidol yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd. Hi yw cyfarwyddwr rhaglen BA y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant, ac mae ei gwaith yn canolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â hunaniaeth, anghydraddoldebau strwythurol, y cyfryngau a’r farchnad.

Share