Ar gyfer gweithwyr creadigol sydd eisiau clywed am y materion sy'n bwysig iddyn nhw. Mae Get A 'Proper' Job yn trin a thrafod manteision ac anfanteision gweithio mewn swydd neu sefydliad creadigol. Mi fydd unigolion sy'n gweithio yn y diwydiannau yn rhoi eu barn ar ymchwil a syniadau newydd gan academyddion y diwydiannau creadigol. 

Dyma bodlediad gan rwydwaith dinas Caerdydd Creadigol ochr yn ochr â'r gymuned greadigol. 

Gwrandewch ar AppleSpotify neu chwiliwch Get A Proper Job ar blatfform podlediad o'ch dewis. 

Gwrandewch i'r bennod ddiweddaraf yma. 

 

Share