Grŵp gweithio ar gyfer rheolwyr mannau a chanolfannau cydweithio ar draws Dinas-Ranbarth Caerdydd yw’r Grŵp Cydweithio. Mae’r grŵp yn rhannu arferion gorau, cydweithrediadau amrywiol, a gwaith gyda’i gilydd i godi proffil a hybu datblygiad cydweithio yn y rhan yma o’r byd.

Tair prifysgol Caerdydd yn dod ynghyd ar Daith Hybiau Myfyrwyr

Creative Cardiff
Ebr 20

Crwydro Canolfannau Caerdydd Creadigol

Date 3rd Mawrth
Creative Cardiff
Ion 17

#33: Creative Cardiff pop-up hub

Creative Cardiff
Mai 16

Share