Mae Grŵp Cynghori Caerdydd Creadigol yn bodoli er mwyn llywio ein gwaith a’n cynlluniau, tanio ein huchelgeisiau a’n hamcanion, ein herio ni a helpu i ledaenu’r neges am economi creadigol Caerdydd, yma ym mhrifddinas Cymru a thu hwnt.

Share