Archwilio effaith cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol gwyliau. Mae’r grŵp hwn yn dod ag academyddion Prifysgol Caerdydd a rhanddeiliaid allweddol ynghyd i gynnal ymchwil gydweithredol ar fyd gwyliau, ac i ystyried cwestiynau pwysig ynglŷn â dyfodol gwyliau. Yn 2020 bydd y grŵp yn canolbwyntio ar fapio gwyliau yng Nghymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar gynaliadwyedd amgylcheddol.

Rhaid i sioe'r ŵyl fynd yn ei blaen (ar-lein)

Creative Cardiff
Meh 20

#50: Amgueddfa Gerddoriaeth Sŵn

Creative Cardiff
Hyd 16

Share