Llefydd

Mae canolfannau creadigol a mannau gweithio ar y cyd yn darparu amgylchedd agored a chefnogol i bobl sy'n gweithio yn yr economi greadigol er mwyn rhannu, cydweithio ac arloesi.

Nid y lleoliad ffisegol a feddiannir ganddynt sy'n diffinio'r canolfannau. Yn hytrach, fe'u diffinnir gan y gwasanaethau y maent yn eu cynnig i'r gymuned greadigol ehangach a'r amgylchedd y maent yn gweithio ynddo. Mae Caerdydd Creadigol wedi ceisio cael gwybod rhagor am sut mae'r lleoedd hyn yn gweithio yng nghyd-destun Caerdydd.

Tair prifysgol Caerdydd yn dod ynghyd ar Daith Hybiau Myfyrwyr

Creative Cardiff
Ebr 20

Crwydro Canolfannau Caerdydd Creadigol

Date 3rd Mawrth
Creative Cardiff
Ion 17

#47: Creative hubs and co-working spaces

Creative Cardiff
Awst 16

#33: Creative Cardiff pop-up hub

Creative Cardiff
Mai 16

#11: Places to meet

Alice Taylor
Ion 16

Share